Opleidingsinfo

Opleidingsinfo

Het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden. 
 
De colleges vinden plaats van eind september tot half maart op maandagnamiddag van 13 tot 16.30 uur op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station. De stages vallen in de periode maart-juni en worden uitgevoerd op dagen en uren die je zelf in overleg met de scholen bepaalt. Je kan ook stage lopen binnen je eigen lespraktijk.

De colleges 'aanvullende vakstudie Nederlands' worden in samenwerking met de opleiding toegepaste taalkunde georganiseerd. Dit academiejaar vonden deze plaats op donderdagnamiddag, maar dit tijdstip kan volgend academiejaar aangepast worden.
 

Opleiding

Het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen is een opleiding van 21 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen. Het studieprogramma omvat de volgende opleidingsonderdelen: 

  1. didactiek Nederlands aan anderstaligen (6 sp.);
  2. didactiek Nederlands aan anderstaligen verdieping (3 sp.);
  3. stage didactiek Nederlands aan anderstaligen (6 sp.);
  4. aanvullende vakstudie Nederlands (6sp.).

Voor aanvullende vakstudie Nederlands kun je vrijgesteld worden op grond van je diploma en/of werkervaring. Wie één van de volgende einddiploma's heeft, wordt automatisch vrijgesteld: taal- en letterkunde; toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma; regent/bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak. Andere diploma's worden met de relevante werkervaring bekeken.

Doelstellingen

De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat didactiek Nederlans aan anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaal-klassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN - secundair onderwijs), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als tweede taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.

Lesgevers

Nele Van Mieghem
projectleider Nederlands op de Opleidingsvloer bij VDAB

Helga Van Loo
lesgever NT2 aan het Instituut voor Levende Talen en opleider bij de Vlaams-Nederlandse Scholingswinkel

Diverse gastsprekers
onder wie Janique Vanderstocken, die al 30 jaar met laaggeschoolde volwassenen werkt en ook de auteur van 'Zwart op wit' is.

Evaluatie en getuigschrift

Er worden diverse evaluatievormen gehanteerd, o.m. permanente evaluatie, schriftelijk examen grammatica, mondeling examen en stagemap.

Wie het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen met succes voltooit, krijgt een getuigschrift dat officieel erkend is door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Ook kan je je hierna rechtstreeks inschrijven in het beroepsregister NT2-docenten van de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als tweede taal (BVNT2). Je moet dan wel een (digitale) kopie van het certificaat naar het secretariaat van BVNT2 sturen.