Kwaliteitszorg en cijfers - Bachelor in de sociologie

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar 3 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de bachelor en master in de sociologie.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 19 en 20 oktober 2022 bezocht het peerreviewteam de bachelor en master in de sociologie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Door de breed vormende basis in de bachelor (o.a. inleidingen tot economie, recht, filosofie, politicologie en communicatiewetenschap), in combinatie met sociologische basis- en specialisatievakken, leren studenten de verschillende dimensies van en perspectieven op een maatschappelijk fenomeen herkennen en benoemen. Zoals gevraagd door het reviewteam onderzoekt de opleiding hoe studenten vooral ook in de eerste bachelor nog sterker aangesproken kunnen worden op hun interesse in hedendaagse maatschappelijke problemen. Het bevlogen docententeam van de opleiding sociologie vormt studenten tot stevige analytische en kritische onderzoekers. Bij hun methodologische vorming worden studenten extra ondersteund door een vast team van onderwijsassistenten en onderwijsbegeleiders. De aandacht voor de rol die beleid speelt in de maatschappij is een ‘unique selling point’ van de opleiding. De opleiding versterkt deze leerlijn verder door meer in te zetten op het leren formuleren van actie- en beleidsaanbevelingen.

Om studenten in de eerste jaren van hun studie sneller thuis te laten komen in de groep, zet de opleiding meer in op groepsgerichte werkvormen en gezamenlijke introductiemomenten.

De studenten en alumni zijn zeer tevreden over de keuzemogelijkheden in het programma en de inzet op activerende werkvormen, vooral in de 3de bachelor en de master. De mogelijke keuze voor een opleidingsonderdeel ‘Community Service Learning’ (CSL) dat een link legt met sociale organisaties en de kans geeft om beperkte werkervaring op te doen, wordt sterk geapprecieerd. Elke student die graag meer uitdaging wil, kan zich kandidaat stellen voor het honoursprogramma; via extra op te nemen vakken wordt de blik van deze studenten verruimd, kunnen ze kennis verdiepen en praktijkervaring opbouwen.

De opleiding zet stappen om nog beter met het werkveld te connecteren, o.a. door haar klankbordgroep te vernieuwen, de banden met alumni te verstevigen, opnieuw een arbeidsmarktevent te organiseren en het werkveld structureel te betrekken bij sociologische analyses.

Aantrekken van diverse studenten en docenten is een blijvend aandachtspunt in de communicatie en werving.

Lees het volledige, publieke rapport (pdf)

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over de bachelor- en masteropleiding sociologie van UAntwerpen.