Honours programma in de opleiding sociologie

Wil je méér dan wat het normale studieprogramma te bieden heeft? Dan is het FSW honours programma wellicht iets voor jou!

In dit programma krijg je de mogelijkheid om je blikveld te verruimen, kennis te verdiepen en praktijkervaring op te bouwen. Dat geeft je ongetwijfeld dat streepje voor, wanneer je de arbeidsmarkt of de wetenschappelijke wereld wil betreden. Voor potentiële werkgevers is succesvolle deelname aan een honours programma een indicatie voor (extra) werklust, vastberadenheid en inhoudelijke interesse in specifieke subthema’s.

Lees meer over het FSW honours programma