Leeronderzoek Sociologie

Al tijdens je bacheloropleiding mag je proeven van de praktijk! In het derde jaar volg je namelijk het vak Leeronderzoek. Het leeronderzoek is een praktijkgericht vak waarin de studenten een communicatiewetenschappelijk onderzoek uitvoeren. De concrete onderzoekopdracht varieert, maar de volledige onderzoekscyclus van theorieconstructie tot rapportage wordt doorlopen. Je ervaart dus zelf hoe het is om als onderzoeker aan de slag te gaan!

Tijdens het leeronderzoek doorloop je deze fasen:

  • Theoretisch uitwerken van het inhoudsdomein en de probleemstelling van het onderzoek (met onder meer literatuurstudie)
  • Instrumentkeuze en -constructie: In overleg met de begeleider ontwerpen de studenten de nodige instrumenten voor het onderzoek. Dit kan onder meer gaan over het opstellen van vragenlijsten, maar ook het gebruik van andere dataverzamelingstechnieken.
  • Dataverzameling: De studenten zijn hier nauw bij betrokkken door bijvoorbeeld het verzenden van vragenlijsten, afnemen van interviews, coderen van mediadata, ... .
  • Data-analyse: Dit kan zowel de kwantitatieve verwerking van survey-gegevens zijn, als de verwerking van kwalitatief onderzoeksmateriaal (interviewtranscripts, observatieverslagen, beeldanalyse).
  • Rapportering: De studenten schrijven in groep een rapport over de probleemstelling, het opzet, de uitvoering en de analyse van hun leeronderzoek. Tevens trekken ze uit hun onderzoek de nodige conclusies. Indien het onderzoek extern is aangebracht, staan de studenten soms ook in voor de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek (vb. op een persconferentie).  De resultaten van het leeronderzoek worden mondeling gepresenteerd op het bachelorcongres en de posterbeurs.

Wedstrijd 'Beste leeronderzoek'

Op het einde van het leeronderzoek (na het bachelorcongres) wordt een wedstrijd georganiseerd. Bij die wedstrijd kunnen de studenten die deelgenomen hebben aan een leeronderzoek stemmen voor het beste leeronderzoek. 

Maatschappelijke relevantie 

Het leeronderzoek helpt studenten om de maatschappelijke relevantie van het bestuderen van communicatie in te zien, om de link tussen theorie en praktijk te leggen. 

Voorbeeld

Voorbeeld Leeronderzoek Sociologie

'Den atoom': Identiteitsvorming en plaatsbeleving bij de doorsnee Mollenaar en Desselaar