Wat kan ik verwachten?

Cultuur en geschiedenis

In het eerste bachelorjaar zorgt het opleidingsonderdeel over de cultuur en geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor een basis waarop alle andere opleidingsonderdelen verder kunnen bouwen.

Letterkunde

Bij letterkunde krijg je eerst een historisch overzicht van de Engelstalige literatuur. Hier komen in de colleges brede historische ontwikkelingen aan bod, maar je krijgt ook al een fraaie verzameling recente teksten in kleine groepen te lezen. Vervolgens spitsen we de aandacht toe op de negentiende-eeuwse letterkunde (BA2) en de twintigste-eeuwse letterkunde (BA3). Deze klemtoon op ‘moderne’ literatuur, die terugkeert in het masterprogramma, onderscheidt de opleiding van die aan andere Vlaamse universiteiten.

Taalkunde

De opleidingsonderdelen taalkunde werken analoog: eerst leggen we een basis en vervolgens gaan we in de diepte. In ‘English grammar 1’ leer je enkelvoudige zinnen grammaticaal te analyseren. In ‘English grammar 2’ verdiepen we het inzicht door te gaan kijken naar complexe zinnen. Verder is er aandacht voor de studie van het Engels in vergelijkend perspectief, zowel in vergelijking met andere levende talen als in het licht van de talloze varianten van de taal.

Taalbeheersing

De opleidingsonderdelen taalbeheersing zijn erop gericht je lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid te verhogen zodat je op het moment dat je afstudeert een Engels hanteert dat mooi in de buurt komt van moedertaalsprekers. Je start meteen met een academisch schrijftraject dat ook in andere cursussen wordt uitgewerkt waardoor je geleidelijk wordt voorbereid op het schrijven van papers en uiteindelijk een scriptie.


Engels studeren

Zin gekregen in Engelse taal- en letterkunde studeren? Bekijk hier het studieprogramma Engelse taal- en letterkunde + één andere taal of theater-, film- en literatuurwetenschap.