Hoe ziet de opleiding Duitse taal- en letterkunde eruit?

Wat houdt de deelopleiding Duits in?

De vier pijlers van de opleiding Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen zijn letterkunde, taalkunde, cultuur(geschiedenis) en taalbeheersing.

Het vak Duits in de bacheloropleiding Taal- en Letterkunde aan de UAntwerpen focust op individuele taalverwerving, wetenschappelijke reflectie op de Duitse taal en de analyse van Duitstalige literaire teksten (naast film, theater en netliteratuur) in hun historisch-culturele context. Het onderwijs wordt gekenmerkt door kleine groepen, intensieve interactie en persoonlijke uitwisseling tussen docenten en studenten. Het programma hecht enerzijds belang aan een brede kennis van de cultuur- en literatuurgeschiedenis en de ontwikkeling van uitstekende literaire, taalkundige en cultureel-analytische vaardigheden, die de studenten samen verwerven en die via verschillende examenvormen worden getoetst. Anderzijds krijgen alle studenten de vrijheid zich individueel te ontwikkelen. Ze worden hierbij door de docenten ondersteund op basis van hun individuele interesses.