Hoe ziet de opleiding Nederlandse taal- en letterkunde eruit?

Paul van Ostaijen, Willem Elsschot, Anna Bijns, Hendrik Conscience en vele andere auteurs hebben in Antwerpen hun sporen nagelaten. Het Letterenhuis, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de andere bibliotheken bewaren talrijke schatten van de Nederlandstalige literatuur. De stad biedt onderdak aan de Boekenbeurs en aan vooraanstaande Vlaamse uitgeverijen, een traditie die teruggaat tot de wereldbefaamde drukker Plantijn en zijn collega’s in de zestiende eeuw. Wie Nederlands komt studeren in Antwerpen, profiteert volop van deze rijke culturele infrastructuur.

Bovendien ontdek je met onze opleiding de finesses en de rijkdom van het Nederlands en leer je de codes kraken van ons taalsysteem, vroeger en nu. Taalpsychologie, de studie van kindertaal, jongerentaal en chattaal, jeugdliteratuur, journalistiek schrijven,…: Je wordt ingewijd in heel wat boeiende onderzoeksdomeinen, interactief en in kleine groepen.