Hoe ziet de opleiding theater-, film- en literatuurwetenschap eruit?

Wat is Theater-, Film-, en Literatuurwetenschap?

Uniek voor Vlaanderen is dat je aan de Universiteit Antwerpen de studie van één taal kan combineren met theater-, film- en literatuurwetenschap. In deze deelrichting analyseer je podiumkunsten, film en literatuur vanuit verschillende invalshoeken. Je krijgt inzicht in kunstopvattingen en recente theorievorming. Je leert een aantal onderzoeksmethoden voor de wetenschappelijke studie van verschillende kunstvormen.