Verschil tussen TEW: bedrijfskunde en andere opleidingen

Een studiekeuze maken is niet altijd gemakkelijk. Misschien weet je al dat je 'iets in de economie' wilt doen, maar twijfel je nog tussen verschillende opleidingen.

Ontdek de economische bacheloropleidingen van UAntwerpen

Wat is het verschil tussen TEW: economisch beleid en TEW: bedrijfskunde?

Je kiest in het eerste jaar al tussen economisch beleid en bedrijfskunde. In het eerste jaar starten de twee opleidingen wel allebei vanuit een gemeenschappelijke basis. In het eerste jaar bouwen zowel studenten economisch beleid als studenten bedrijfskunde een grondige (bedrijfs)economische kennis op. 

Pas vanaf het tweede jaar krijg je les in de door jou gekozen richting.

  • De richting bedrijfskunde bestudeert voornamelijk het ondernemingsniveau. Studenten die eerder geïnteresseerd zijn in de zakenwereld (bv. marketing, financiering, accounting ...) kiezen daarom het beste voor deze richting. In de studierichting TEW: bedrijfskunde wordt de nadruk gelegd op de werking, de organisatie en de structuur van het bedrijfsleven. Met deze opleiding kan je op een gefundeerde manier beslissen over zowat alles wat er op bedrijven afkomt.
  • De richting economisch beleid focust zich vooral op het bredere economische plaatje. Studenten die eerder interesse hebben voor maatschappelijke en algemeen economische ontwikkelingen, kiezen het best voor TEW: economisch beleid. Beleidsdomeinen die hier aan bod komen, zijn onder meer gezondheidsbeleid, begrotingsbeleid, transport- en milieubeleid ...

Kies bij inschrijving de richting die jou het meest aanspreekt. Je kan tijdens of na het eerste jaar in overleg met de studietrajectbegeleider makkelijk overstappen naar de andere richting.

Ook na het afronden van één van beide bacheloropleidingen, kan je nog kiezen welke masteropleiding (bedrijfskunde of economisch beleid) je volgt, onafhankelijk van je keuze in de bachelor.

Waarin verschilt een opleiding toegepaste economische wetenschappen van de opleiding handelsingenieur (in de beleidsinformatica)?

Alle opleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie zijn verbredend van aard en bestaan uit opleidingsonderdelen omtrent:

  • bedrijfskunde (accountancy, marketing ...)
  • economie
  • verbredende vakken (recht en onderneming, gedrag en maatschappij ...)
  • kwantitatieve wetenschappen (statistiek en wiskunde)
  • zakelijke communicatie.

Bij de opleiding handelsingenieur (in de beleidsinformatica) komt er een substantiële (30%) technologieleerlijn bij, maar blijft de bedrijfskundige/economische opleiding volwaardig. 

In je opleiding toegepaste economische wetenschappen zal je dus meer focussen op de bedrijfskundige/economische vakken, met een zelfgekozen zwaartepunt in bedrijfskunde of economisch beleid.

Kan ik nog van opleiding veranderen na het eerste jaar?

Als na enkele maanden of na een jaar blijkt dat deze opleiding toch niet is wat jij ervan verwacht had, kan je uiteraard nog steeds een andere studie kiezen.

Als je voor alle opleidingsonderdelen geslaagd bent, heb je al je studiepunten terugverdiend en heeft dit geen enkele invloed op je leerkrediet. Vanuit de opleiding TEW: economisch beleid kan je dan probleemloos switchen naar TEW: bedrijfskunde en andersom. Het studieprogramma van beide opleidingen is namelijk identiek in het eerste jaar.

Als je naar een andere opleiding wil overschakelen binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor je al geslaagd bent uiteraard niet opnieuw volgen.

Ook als je studieresultaten tegenvallen, kan je van studierichting veranderen. Dit wordt je dan soms zelfs aangeraden om te vermijden nog veel meer studiepunten te verliezen. Als dit scenario zich zou voordoen, bekijken onze studiebegeleiders met jou hoe jij het beste jouw studieloopbaan kan plannen.