Studieprogramma van het voorbereidingsprogramma toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Voorbereidingsprogramma toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
Academiejaar :
In academiejaar 2020-2021 bestaat het voorbereidingsprogramma TEW: bedrijfskunde uit 81 studiepunten, die je gespreid over twee academiejaren opneemt.

Op te nemen in jaar 1

63 studiepunten

Bedrijfsfiscaliteit3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Beschrijvende statistiek en kansrekenen3sp1e sem.
Van der Veeken, Stephan
Digital organisation6sp1e sem.
De Haes, Steven
Huygh, Tim
Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Bouckaert, Jan
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Inleiding tot de financiële verslaggeving3sp1e sem.
d'Haens, Patrick
Management en organisatie6sp2e sem.
Asselbergh, Margareta
Onderzoeksmethodologie3sp2e sem.
Cambré, Bart
Operations management3sp1e sem.
Cornelissens, Trijntje
Principles of financial management3sp2e sem.
Deloof, Marc
Principles of international business3sp1e sem.
Albers, Sascha
Principles of marketing3sp1e sem.
Dens, Nathalie
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
Verklarende statistiek3sp2e sem.
Goos, Peter
Wiskundige methoden en technieken6sp1e+2e sem
Ruts, Ida
 

Op te nemen in jaar 2

18 studiepunten waarvan 6 studiepunten van de Bachelorproef te kiezen uit verschillende domeinen

Kwantitatieve beleidsmethoden6sp1e sem.
Arnouts, Heidi
Logistiek en transport3sp1e sem.
Vanelslander, Thierry
De Langhe, Katrien
Management accounting en controle3sp1e sem.
Walraevens, Guy
 
Bachelorproef Bedrijfskunde - Accounting6sp1e+2e sem
Hardies, Kris
Bachelorproef Bedrijfskunde - Beleidsinformatica6sp1e+2e sem
Verelst, Jan
Mannaert, Herwig
Bachelorproef Bedrijfskunde - Europees en internationaal ondernemen6sp1e+2e sem
Vanderstraeten, Johanna
Bachelorproef Bedrijfskunde - Financiering6sp1e+2e sem
Damen, Sven
Bachelorproef Bedrijfskunde - Marketing6sp1e+2e sem
Lievens, Annouk
Bachelorproef Bedrijfskunde - Strategie en organisatie6sp1e+2e sem
Martens, Rudy
Bachelorproef Bedrijfskunde - Transporteconomie en logistiek6sp1e+2e sem
Peeters, Chris
Hintjens, Joost