Masterproef cultuurmanagement

In je masterproef komen onderzoek en praktijk samen.

Je vertrekt vanuit een reëel managementprobleem bij een culturele organisatie en onderneming. Het doel van je masterproef is een (voorstel van) oplossing van dit probleem of gerichte conclusies en aanbevelingen. De rapportage van dit managementonderzoek vormt je masterproef.

Aan je masterproef is het praktijkproject gekoppeld. Vanaf de paasvakantie werk je minimaal 2 maanden bij de culturele organisatie, creatief bedrijf of overheidsdienst voor wie je je masterproef schrijft. Tijdens dit project ga je aan de slag met de verzamelde kennis en vaardigheden uit je master.

Zin om internationaal te gaan? Dan kan je je praktijkproject ook in het buitenland uitvoeren. Dat gaat meerbepaald vanaf de paasvakantie tot eind mei. Deze periode kan eventueel verlengd worden tijdens de zomervakantie.

Voorbeelden