Overzicht vakdidactieken: tot welke vakdidactieken heb je toelating?

Het is voornamelijk je academische bacheloropleiding die bepaalt tot welke vakdidactieken je toelating hebt.

In deze tabel ontdek je welke vakdidactieken je aan de Universiteit Antwerpen kan volgen met jouw academische bachelordiploma. Staat je bachelordiploma niet in de lijst, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider.

De vakdidactiek die je gevolgd hebt, bepaalt in welke vakken je later mag lesgeven. Men spreekt van lesbevoegdheid. Je kan de vakken opzoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 

Vakdidactiek

Academische bachelor die toegang geeft Welke vakken mag je geven?
 • Architectuur
 • Architectuur
 • Interieurarchitectuur
 • Biologie
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Biochemie en biotechnologie
 • Biologie
 • Biomedische wetenschappen
 • Chemie
 • Diergeneeskunde
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Geneeskunde
 • Industriële wetenschappen (mits verbreding biologie)
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Chemie
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Biochemie en biotechnologie
 • Biologie
 • Biomedische wetenschappen
 • Chemie
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Industriële wetenschappen (mits verbreding chemie)
 • Cultuurwetenschappen
 • Taal- en letterkunde: theater-, film- en literatuurwetenschap
 • Duits
 • Taal- en letterkunde: Duits
 • Toegepaste taalkunde: Duits
 • Economie
 • Handelsingenieur
 • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
 • Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
 • Engels
 • Taal- en letterkunde: Engels
 • Toegepaste taalkunde: Engels
 • Engineering en technologie
 • Industriële wetenschappen
 • Productontwikkeling
 • Frans
 • Taal- en letterkunde: Frans
 • Toegepaste taalkunde: Frans
 • Fysica
 • Fysica
 • Industriële wetenschappen
 • Gedragswetenschappen
 • Communicatiewetenschappen
 • Politieke wetenschappen
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Sociologie
 • Opleidings- en onderwijswetenschappen
 • Geschiedenis
 • Geschiedenis
 • Gezondheidswetenschappen: farmaceutische wetenschappen
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen: medische wetenschappen
 • Geneeskunde
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Gezondheidswetenschappen: verpleegwetenschappen
 • Geneeskunde
 • Informatica
 • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Industriële wetenschappen
 • Informatica
 • Maatschappijwetenschappen
 • Communicatiewetenschappen
 • Politieke wetenschappen
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Sociologie
 • Nederlands
 • Taal- en letterkunde: Nederlands
 • Nederlands niet-thuistaal
 • Taal- en letterkunde (alle talen)
 • Toegepaste taalkunde (vreemde talen)
 • Ontwerp
 • Architectuur
 • Conservatie-restauratie
 • Interieurarchitectuur
 • Productontwikkeling
 • Agogische wetenschappen
 • Architectuur
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Biochemie en biotechnologie
 • Biologie
 • Biomedische wetenschappen
 • Chemie
 • Communicatiewetenschappen
 • Conservatie-restauratie
 • Diergeneeskunde
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Fysica
 • Geneeskunde
 • Geschiedenis
 • Handelsingenieur
 • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Industriële wetenschappen
 • Informatica
 • Interieurarchitectuur
 • Onderwijskunde
 • Pedagogische wetenschappen
 • Politieke wetenschappen
 • Productontwikkeling
 • Psychologie
 • Rechten
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Sociologie
 • Taal- en letterkunde
 • Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
 • Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
 • Toegepaste taalkunde
 • Wijsbegeerte
 • Wiskunde
 • Productontwikkeling
 • Productontwikkeling
 • Rechten
 • Rechten
 • Spaans
 • Taal- en letterkunde: Spaans
 • Toegepaste taalkunde: Spaans
 • Wijsbegeerte
 • Wijsbegeerte
 • Wiskunde
 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Fysica
 • Handelsingenieur
 • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Industriële wetenschappen (mits verbreding wiskunde)
 • Wiskunde

 

(?)

PAV-MAVO staat voor Project Algemene Vakken - Maatschappelijke Vorming.

Deze vakken worden gegeven in het secundair beroepsonderwijs. Ze gaan uit van een geïntegreerde aanpak van algemene vorming die vakdoorbrekend is:

 • voor PAV: taal, economie, actualiteit-tijd, wiskunde, ICT, natuurwetenschappen, ruimte en mogelijk ook moderne vreemde talen
 • voor MAVO: ruimte, actualiteit-tijd, natuurwetenschappen