Toelating tot vakdidactieken: welke vakken mag je geven?

Het is voornamelijk je academische bacheloropleiding die bepaalt tot welke vakdidactieken je toelating hebt. Voor bepaalde vakdidactieken geldt (ook) je masterdiploma.

In deze tabel ontdek je welke vakdidactieken je aan de Universiteit Antwerpen kan volgen met jouw academische diploma. Staat je diploma niet in de lijst, lees dan de FAQ's over vakdidactiek op de helpdesk en neem indien nodig contact op met de studietrajectbegeleider.

De vakdidactiek die je gevolgd hebt, bepaalt in welke vakken je later mag lesgeven. Men spreekt van lesbevoegdheid. Je kan de vakken opzoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 

Vakdidactiek
Academische bachelor die toegang geeft
Welke vakken mag je geven?

Architectuur

 • Architectuur
 • Interieurarchitectuur
 • Industriële wetenschappen: industrieel ontwerp

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Biologie

 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Biochemie en biotechnologie
 • Biologie
 • Biomedische wetenschappen
 • Biowetenschappen
 • Chemie
 • Diergeneeskunde
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Geneeskunde
 • Industriële wetenschappen - mits verbreding biologie*
 • Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Tandheelkunde

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Chemie

 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Biochemie en biotechnologie
 • Biologie
 • Biomedische wetenschappen
 • Chemie
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Industriële wetenschappen - mits verbreding chemie*

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Cultuurwetenschappen

 • Taal- en letterkunde: theater-, film- en literatuurwetenschap

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Duits

 • Taal- en letterkunde: Duits
 • Toegepaste taalkunde: Duits

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Economie

 • Bestuurskunde en het publiek management
 • Business administration
 • Economische wetenschappen
 • Handelsingenieur
 • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Handelswetenschappen
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
 • Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Engels

 • Taal- en letterkunde: Engels
 • Toegepaste taalkunde: Engels

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Engineering en technologie

 • Industriële wetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen
 • Productontwikkeling

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Frans

 • Taal- en letterkunde: Frans
 • Toegepaste taalkunde: Frans

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Fysica

 • Fysica
 • Industriële wetenschappen
 • Ingenieurswetenschappen

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Gedragswetenschappen

 • Agogische wetenschappen
 • Communicatiewetenschappen
 • Criminologie
 • Educatieve studies (ma)
 • Onderwijskunde
 • Opleidings- en onderwijswetenschappen (ma)
 • Pedagogische wetenschappen
 • Politieke wetenschappen
 • Psychologie
 • Sociaal Werk (ma)
 • Sociologie
 • Social sciences

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Geschiedenis

 • Archeologie
 • Geschiedenis

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Gezondheidswetenschappen

farmaceutische wetenschappen

 • Farmaceutische wetenschappen

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Gezondheidswetenschappen

medische wetenschappen

 • Biomedische wetenschappen
 • Ergotherapeutische wetenschap (ma)
 • Geneeskunde
 • Logopedie en audiologie
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Verpleeg- en vroedkunde (ma)

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Gezondheidswetenschappen

verpleegwetenschappen

 • Geneeskunde
 • Verpleeg- en vroedkunde (ma)

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Informatica

 • Computerwetenschappen
 • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Industriële wetenschappen
 • Informatica
 • Ingenieurswetenschappen

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Maatschappijwetenschappen

 • Communicatiewetenschappen
 • Criminologie
 • Gender en diversiteit (ma)
 • Gezondheidsvoorlichting - en bevordering (ma)
 • Opleidings- en onderwijswetenschappen (ma)
 • Politieke wetenschappen
 • Politieke wetenschappen en sociologie
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • Sociaal werk (ma)
 • Social sciences
 • Sociologie

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Nederlands**

 • Taal- en letterkunde: Nederlands

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Nederlands niet-thuistaal

 • Logopedische en audiologische wetenschappen
 • Taal- en letterkunde (alle talen)
 • Taal- en regiostudies
 • Talen en culturen
 • Toegepaste taalkunde (vreemde talen)

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Ontwerp

 • Architectuur
 • Conservatie-restauratie
 • Interieurarchitectuur
 • Productontwikkeling

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

PAV-MAVO (?)

 • Generieke instroom voor alle academische bachelors

Productontwikkeling

 • Productontwikkeling

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Psychologie en pedagogische wetenschappen

 • Psychologie
 • Pedagogische wetenschappen 
 • Agogische wetenschappen 
 • Onderwijskunde

Rechten***

 • Rechten

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Spaans

 • Taal- en letterkunde: Spaans
 • Toegepaste taalkunde: Spaans

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Wijsbegeerte

 • Wijsbegeerte
 • Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
 • Moraalwetenschappen

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen

Wiskunde

 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • Fysica
 • Handelsingenieur
 • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • Industriële wetenschappen mits verbreding wiskunde*
 • Ingenieurswetenschappen
 • Wiskunde

Kijk in de databank bekwaamheidsbewijzen


Opmerkingen


(?)

PAV-MAVO staat voor Project Algemene Vakken - Maatschappelijke Vorming. Deze vakdidactiek kun je enkel als tweede vakdidactiek volgen. Je moet sowieso een vakdidactiek opnemen die aansluit bij je expertisedomein van je master. Introductie vakdidactiek PAV kun je ook als keuzevak volgen.

Deze vakken worden gegeven in het secundair beroepsonderwijs. Ze gaan uit van een geïntegreerde aanpak van algemene vorming die vakdoorbrekend is:

 • voor PAV: taal, economie, actualiteit-tijd, wiskunde, ICT, natuurwetenschappen, ruimte en mogelijk ook moderne vreemde talen
 • voor MAVO: ruimte, actualiteit-tijd, natuurwetenschappen
*

De toevoeging 'verbreding biologie, chemie, wiskunde' geldt voor studenten in de Educatieve master Wetenschappen & Technologie: STEM, die de verbreding opnemen in hun domeinvakken.Voor masters Industriële wetenschappen in het verkorte traject is de vakdidactiek altijd op aanvraag.

**

Toelating tot de vakdidactiek Nederlands voor studenten toegepaste taalkunde enkel na voorbereidingsprogramma

***

Mag worden gecombineerd met vakdidactiek maatschappijwetenschappen.