Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
24
sep

dinsdag

8:30 10:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Hoorcollege Stadscampus
10:30 13:00

Publieke economie en publieke financiën

Hoorcollege Stadscampus
13:30 15:30

Familiesociologie

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Wiskundige methoden en technieken

Hoorcollege Stadscampus
25
sep

woensdag

8:30 10:30

Wiskundige methoden en technieken

Hoorcollege Stadscampus
9:30 12:30

Sociology of organizations

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Wiskundige methoden en technieken

Hoorcollege Stadscampus
27
sep

vrijdag

10:30 12:30

Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 16:00

Micro-economie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
13:00 15:00

Wiskundige methoden en technieken

Niet verplicht
Hoorcollege Stadscampus
13:00 15:00

Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit

Hoorcollege Stadscampus
17:00 18:00

Sociologie

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.