Studieprogramma van het voorbereidingsprogramma sociaal-economische wetenschappen

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Voorbereidingsprogramma sociaal-economische wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject

Opleidingsonderdelen op te nemen in jaar 1 (57 studiepunten)

45 studiepunten verplicht op te nemen

Beschrijvende statistiek en kansrekenen3sp1e sem.
Van der Veeken, Stephan
Klassieke sociologische theorie3sp1e sem.
Weyns, Walter
Hedendaagse sociologische theorie3sp2e sem.
Verschraegen, Gert
Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Kuypers, Sarah
Wiskundige methoden en technieken6sp1e+2e sem
Ruts, Ida
 

Keuze economische analyse:
6 studiepunten te kiezen uit

Economic policy6sp1e sem.
Winkler, Roland
International economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Issues in global economics6sp1e sem.
Erreygers, Guido
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
 

Vrije keuze
6 studiepunten te kiezen uit

Social Demography6sp2e sem.
Neels, Karel
Stad en ruimte3sp2e sem.
Loots, Ilse
Arbeidssociologie6sp2e sem.
Henderickx, Erik
Cannaerts, Nele
Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit3sp1e sem.
Oosterlynck, Stijn
Van Eekert, Nina
Sociology of Organizations6sp1e sem.
Crabbé, Ann
Familiesociologie3sp1e sem.
Van Eekert, Nina
Economic policy6sp1e sem.
Winkler, Roland
International economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Issues in global economics6sp1e sem.
Erreygers, Guido
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
 

Opleidingsonderdelen op te nemen in jaar 2 (18 studiepunten)

18 studiepunten verplicht op te nemen

Introduction to econometrics6sp1e sem.
Vujić, Sunčica
Cabus, Sofie
Sociaal-economische analyse6sp2e sem.
Vandenbroucke, Frank
Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid6sp1e+2e sem
Horemans, Jeroen