Inschrijven en studiegeld voor de master sociaal-economische wetenschappen

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Mag je starten? Volg de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Diploma behaald in Nederland

Heb je al een diploma hoger onderwijs in Nederland behaald en voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden om rechtstreeks in te schrijven voor deze opleiding, dan moet je een bijkomende toelating tot inschrijving vragen.

Vul het aanvraagformulier toelating tot inschrijving met Nederlands diploma in.

Lees meer over studeren in Antwerpen als student uit Nederland.

Vrijstellingen aanvragen

Als je meent dat je voor bepaalde opleidingsonderdelen een vrijstelling kan bekomen op basis van behaalde credits, kan je een aanvraag indienen bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Je dient een dossier in waarin je voor de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wil bekomen, argumenten en bewijsstukken aanlevert. Op basis van je dossier oordeelt de faculteit of je al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Lees meer en doe een aanvraag via het aanvraagformulier vrijstellingen.

Creditcontract of examencontract aanvragen

Wanneer je je inschrijft voor een opleiding, sluit je een contract af met de universiteit. Er bestaan drie soorten studiecontracten.

  • Via een diplomacontract kan je een diploma behalen. Je neemt deel aan de onderwijsactiviteiten en de examens.
     
  • Via een creditcontract kan je een creditbewijs voor een opleidingsonderdeel behalen. Je neemt deel aan de onderwijsactiviteiten en de examens.
     
  • Via examencontract-credit kan je een creditbewijs voor een opleidingsonderdeel behalen, maar je neemt enkel deel aan de examens, niet aan de onderwijsactiviteiten.
     
  • Via een examencontract-diploma kan je een diploma behalen, maar je neemt enkel deel aan de examens, niet aan de onderwijsactiviteiten.

Elke contractvorm geeft je toegang tot de online leeromgeving Blackboard.

Als je een creditcontract of examencontract wil afsluiten, moet je een aanvraag indien bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. Vul het aanvraagformulier creditcontract en examencontract in.

Studiegeld

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in een academiejaar. Op basis van het tarief voor de opleiding, eventueel in combinatie met je sociaal statuut of je nationaliteit, kan je je studiegeld berekenen.