Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
23
mrt

maandag

15:00 17:00

Frans: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Vaktechnisch vertalen

Seminarie/Werkcollege
25
mrt

woensdag

14:00 17:00

Mediatoegankelijkheid

Practicum Stadscampus
26
mrt

donderdag

9:30 11:30

Duits: Vertalen en Redigeren

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
15:00 17:00

Videogamelokalisatie

Seminarie/Werkcollege
15:00 17:00

Frans: Vertalen en Redigeren

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
27
mrt

vrijdag

8:30 10:30

Duits: Gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands: Cultuur en media

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 16:00

Stage en starten

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.