Master in het vertalen

Student aan computer in master vertalen Universiteit Antwerpen

Als vertaler goochel je met taal, cultuur en technologie. Je herschrijft bronteksten voor een nieuw doelpubliek en maakt hiervoor gebruik van verschillende vertaalstrategieën en 'computer-assisted translation' tools.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding rechtstreeks, na een voorbereidingsprogramma of na een schakelprogramma mag inschrijven voor de masteropleiding.

Polyvalente vertaler

De masteropleiding heeft het Nederlands als basistaal en bouwt voort op je kennis van twee vreemde talen (Duits, Engels, Frans, Chinees, Italiaans of Spaans).

We leiden je op tot polyvalente vertaler die zowel menselijke als machinevertaling in de vingers heeft en ook wetenschappelijk stevig in zijn schoenen staat.

De basiscomponenten van onze masteropleiding zijn:

  • de translator's toolbox
  • de (verplichte) stage
  • gespecialiseerd vertalen naar het Nederlands
  • vertalen naar / schrijven in de vreemde taal
  • studie van het cultuurgebied

De focus van onze vertaalopleiding ligt ontegensprekelijk op het vertalen naar het Nederlands. Afhankelijk van de twee vreemde talen van je keuze specialiseer je je in vaktechnisch vertalen, ondertitelen, literair vertalen, recht en economie of cultuur en media.

Ruimte om je te profileren

De vrije keuzeruimte is een van de troeven van de opleiding. Ze biedt je de mogelijkheid om een eigen profiel uit te tekenen.

Wie niet enkel taalbarrières wil wegruimen, maar ook zintuiglijke, kan zich specialiseren in mediatoegankelijkheid: audiobeschrijving, audio-introductie, interlinguaal ondertitelen en ondertitelen voor doven en slechthorenden.

Je kan je ook toeleggen op video game localization. Zo maak je games technisch, linguïstisch en cultureel toegankelijk voor verschillende landen en zelfs werelddelen.

Wie zich minder wil toeleggen op ‘hardcore’ vertalen, kan zich ook verder verdiepen in de cultuurgebieden van de gekozen talen.

Ga je graag een extra uitdaging aan, dan durf je je master vertalen misschien wel aanvullen met een opleidingsonderdeel consecutief tolken (Duits, Engels en Frans) uit de master tolken.