Master in het tolken

Hoe wordt er live ondertiteld voor tv?

Docent Anthony Van Hoey toont het bij VTM.

Als tolk beheers je vreemde talen zo goed dat anderen denken dat je in die talen opgegroeid bent. Je vertaalt 'on the spot', zonder tools en kent de vreemde cultuur als je broekzak.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding rechtstreeks, na een voorbereidingsprogramma of na een schakelprogramma mag inschrijven voor de masteropleiding.

Verschillende tolktechnieken

De master tolken heeft het Nederlands als basistaal en bouwt voort op je kennis van twee vreemde talen (Duits, Engels, Frans, ItaliaansSpaans of Chinees).

De focus ligt op consecutief tolken, je luistert naar een spreker, vertaalt zijn verhaal op basis van je aantekeningen en brengt het nadien rechtstreeks voor het publiek.

Omdat een breed profiel belangrijk is, maken we je ook vertrouwd met andere tolktechnieken: fluistertolken, gesprekstolken, afstandstolken, simultaantolken, sociaal tolken en 'live subtitling'.

Tolkbare speeches produceren

In de seminaries rond 'speechmaking' krijg je concrete tips om tolkbare en relevante speeches te produceren. Al snel ga je met je medestudenten aan de slag in zogenaamde ‘mock conferences’.

De vrije keuzeruimte biedt je de mogelijkheid om je te verdiepen in de Europese, Belgische en Nederlandse instellingen of in de cultuurgebieden van de gekozen talen. Je kan ook kiezen voor een opleidingsonderdeel van een andere masteropleiding.