Psychologische ondersteuning aan verlaagd tarief

Psy-net is een netwerk van psychologen en psychotherapeuten in Antwerpen dat gecoördineerd wordt door de Antwerpse associatie van universiteit en hogescholen. Via Psy-net kan je als student psycholgogische ondersteuning te krijgen tegen een verlaagd tarief. Ook de dienst voor studieadvies en studentenbgegeleiding maakt deel uit van Psy-net en zij fungeren als je eerste aanspreekpunt. De studentenpsychologen begeleiden studenten met psychische problemen in eerste instantie zelf, maar zullen je doorverwijzen naar Psy-net hulpverleners buiten de universiteit indien zij dit nodig achten voor de specifieke nood van de student.