Pesten tussen studenten onderling: het gebeurt. De Universiteit Antwerpen draagt een cultuur van respect hoog in het vaandel en tolereert dergelijk gedrag niet. 

Wat is pesten? “Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel pesten.”

Studenten die slachtoffer zijn van pesten kunnen dit melden bij verschillende laagdrempelige aanspreekpunten, zoals de dienst voor studieadvies en studentenbegeleiding. Ook andere personeelsleden krijgen handvatten aangereikt om op een adequate manier te handelen als zij geconfronteerd worden met pestgedrag tussen studenten.