De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs brengt heel wat specifieke vragen en problemen met zich mee. De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen ontwikkelde een reeks van (werk)boekjes om zowel leerlingen en studenten als begeleiders en ouders te ondersteunen. De werkboeken kunnen zowel individueel gebruikt worden, als ter ondersteuning in een individuele begeleiding of een training.

Werkboeken UAntwerpen

Kijk op kiezen - Een stappenplan voor studie- en beroepskeuze 

Focus op faalangst – Faalangst begrijpen en aanpakken 

Starten met studeren - Ingrediënten voor je studieaanpak in het hoger onderwijs

Verder studeren met autisme - Praktische handvatten voor studenten, docenten en begeleiders in het hoger onderwijs

Prettig perfect - Omgaan met met perfectionisme als student

Morgen begin ik eraan! – Academisch uitstelgedrag begrijpen en aanpakken

 

Een werkboek bestellen? 
Deze publicaties kunnen besteld worden door een mailtje te sturen naar het STudentenInformatiePunt (STIP) met vermelding van:

  • de naam van de publicatie
  • het aantal exemplaren
  • je naam en adres en (indien relevant) je organisatie

Nadien volgen verdere instructies over de betaling en verzending. Uiteraard kan je ook langskomen en een publicatie aankopen aan de balie van het STIP.


"Het werkboek 'Focus op faalangst' geeft studenten iets concreets om mee aan de slag te gaan. Dat geeft hen het vertrouwen dat ze iets aan hun faalangst kunnen doen"