Deze positieve evolutie betekent ook een extra uitdaging voor studenten, ouders en begeleiders, en docenten. De dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding heeft een boek uitgebracht voor deze studenten en hun omgeving, om houvast te bieden bij de overgang naar het hoger onderwijs en in de hele studieloopbaan.

Tien relevante thema’s uit het studie- en studentenleven worden in beeld gebracht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er wordt ingezoomd op de sterktes en beperkingen van studenten met autisme, en er worden tips aangereikt voor studenten, begeleiders en docenten.

Vragenlijsten en checklists kunnen het uitgangspunt vormen voor (zelf)reflectie bij alle betrokkenen. Het boek is ontstaan vanuit de praktijk - vooral vanuit het geloof in de kracht van deze studenten – en geschreven voor de praktijk.

Prijs: 15 euro 

Bestellen?
Deze publicatie kan besteld worden door een mailtje te sturen naar het STudentenInformatiePunt (STIP) met vermelding van:

  • de naam van de publicatie
  • het aantal exemplaren
  • je naam en adres en (indien relevant) je organisatie

Nadien volgen verdere instructies over de betaling en verzending. Uiteraard kan je ook langskomen en een publicatie aankopen aan de balie van het STIP.