In de laatste jaren van het secundair komen leerlingen meer en meer in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. De Universiteit Antwerpen laat hen graag kennismaken met verschillende wetenschappelijke domeinen en met het leven van een universiteitsstudent.

​Overweeg je om enkele van deze (of andere) activiteiten te combineren en met je leerlingen een halve of een hele dag naar de campus te komen? Of heb je liever dat wij tot bij jou op school komen? Neem contact op om de mogelijkheden te bekijken.

Voor het al dan niet inrichten van deze activiteiten houden wij uiteraard rekening met de COVID-maatregelen.​​

C'est la fête! Er zit Frans in Anvers

In het kader van de 'Semaine de la langue française et de la francophonie' laten studenten en docenten Frans van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een avond lang de francofiel in zich los. Omdat wie het Frans machtig is, een duidelijk streepje voor heeft op de arbeidsmarkt van vandaag. Omdat meertaligheid loont, niet alleen in economisch opzicht. Omdat je met Frans ook creatief bezig kunt zijn. Wat mag je verwachten?

 • Impressies van hoe wij het Frans (van) vandaag onderwijzen aan UAntwerpen.
 • Staaltjes van actueel onderzoek in de taalkunde, literatuur en vertaalwetenschap.
 • Ludieke bijdragen door docenten en studenten Frans uit de opleidingen toegepaste taalkunde en taal- en letterkunde.

We ronden de avond af met een glaasje om bij na te genieten. Trinquons à la santé des passionnés de la langue française!

 • Voor wie? Voor al wie de Franse taal een warm hart toedraagt.​
 • Wanneer? Woensdag 17 maart 2021​
 • Duur: 19.00 - 22.00 uur​
 • Locatie: Stadscampus​
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht.

Lees meer

UPDATE

​Omwille van COVID-19 is het onzeker of deze activiteit zoals gepland zal kunnen plaatsvinden. De webpagina in de gaten houden, is dus de boodschap.

Chemiestudent voor één dag

Laat je leerlingen proeven van een doordeweekse dag als student aan de universiteit. In de voormiddag wonen ze een hoorcollege bij in een auditorium. Dan volgt een oefensessie in kleinere groepen. Tijdens de middagpauze vertellen een aantal studenten over hun ervaringen aan de Universiteit Antwerpen: hun collegeroosters en cursussen, de keuze om al dan niet op kot te gaan, hun vrije tijd… In de namiddag staat er een practicum op het programma.

Het thema van de dag komt uit de leerplannen van het secundair onderwijs. Aan het einde van de dag is dus een aanzienlijk deel van de verplichte leerstof aan bod gekomen. In januari 2021 staan er twee thema's op het programma: redoxchemie en belangrijke reactiesoorten in de organische chemie.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs.
 • Wanneer? Januari 2021
 • Locatie: Campus Groenenborger

Lees meer

UPDATE 

Omwille van de COVID-maatregelen is deze activiteit geannuleerd, maar in 2022 zijn we er weer!

e-Bug

e-Bug is een gratis, Europees pakket voor leerlingen en leraars over micro-organismen, hygiëne, antibioticagebruik en vaccinaties.Dit pakket werd voor België ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.Lesfiches, presentaties en werkbladen kan je hier vinden.

Voor wie? leerlingen 9-12 jaar, leerlingen 14-16 jaar

Economie ontcijferd: waarom economie en wiskunde hand in hand gaan

​Kennis van wiskunde is doorslaggevend voor leerlingen die inzicht willen krijgen in de werking van de economie en het bedrijfsleven. Of het nu gaat over intrestberekening, prijselasticiteit, marktonderzoek, productieplanning… zonder de cijfers lukt het niet. Voor veel leerlingen is dit aspect van economie nog onderbelicht en onbekend maakt onbemind.

Tijdens ‘Economie ontcijferd’ ontdekken leerlingen in de loop van een voor- of namiddag welke rol wiskunde speelt in verschillende domeinen van economie en management. Aan de hand van cases en praktische toepassingen ontdekken ze hoe concreet wiskunde kan worden in het dagelijks leven.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad aso met minstens 4 uur wiskunde.
 • Wanneer? Dinsdag 2 en donderdag 4 februari 2021​
 • Locatie: Stadscampus​
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Reserveer online.

Lees meer

UPDATE

Economie Ontcijferd 2021 zal integraal online plaatsvinden.

Een teer onderwerp... voor nicotieners

Een teer onderwerp... voor nicotieners: Ontdek met je klas het lespakket 'Een teer onderwerp ... voor nicotieners': ludiek, interactief en overtuigend om nooit te starten met roken.

Lees meer

EU-simulatie leerpakket

​Leer je leerlingen omgaan met politieke besluitvorming en laat ze het zelf ervaren. Voor de ondersteuning van leerkrachten en scholen die willen werken rond het thema democratie en besluitvorming hebben we een leerpakket ontwikkeld dat je kunt boeken en onder onze begeleiding samen met de klas kunt spelen. Het leerpakket bestaat uit een simulatiespel waarin leerlingen in de huid kruipen van Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad. Op speelse wijze leren ze wat waarden, belangen en compromissen zijn. Het leerpakket is ingebed in de eindtermen van de derde graad secundair.

Lees meer

Experimenteer mee met CO2!

Experimenteer mee met CO2! Workshop rond klimaatverandering gericht op leerlingen eerste graad secundair onderwijs.

Iedereen Wetenschapper

Iedereen Wetenschapper is de plek waar iedereen aan wetenschap kan doen, wat ook je achtergrond is. Het platform bundelt uiteenlopende citizen-scienceprojecten: wetenschappelijke studies waar niet-wetenschappers aan kunnen deelnemen, gaande van vogeltellingen over games voor kankeronderzoek tot het analyseren van foto’s van het heelal. Wil je met de klas deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek? Iedereen Wetenschapper zet je graag op weg. Aan dit initiatief van EOS werken ook talrijke onderzoekers van de Universiteit Antwerpen mee.

Lees meer

Kekulé

Kekulé: Tweejaarlijkse cyclus over visionaire thema's in wetenschappen en technologie (lezingen)

Lees meer

​Les van de eeuw: kan wetenschap de wereld veranderen?

Stilstaan bij het (on)vermogen van de mens om lessen te trekken uit het verleden. Wie die dag luisteren wil, krijgt de les gespeld van academici, journalisten, wakkere burgers en inspirerende figuren uit de cultuurwereld. Een wisselend actueel thema vormt daarbij het uitgangspunt voor leerrijke lezingen en debatten.

We bieden een leerrijk ochtendprogramma aan om eens te proeven van sociaalwetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. Samen met academici, inspirerende figuren en experten ontleden we de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier hopen we jullie blikveld te verbreden en jullie kritisch beoordelingsvermogen aan te scherpen. "Tiens, zo had ik er nog niet over nagedacht" is een uitspraak die we veel hopen te horen.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs.
 • Wanneer? Vrijdag 5 februari 2021
 • Duur: 09.30 - 12.30 uur
 • Locatie: Livestream
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht.

Lees meer

UPDATE

Gezien de huidige Covid-maatregelen nog steeds volop van kracht zullen zijn in het tweede semester, gaan we voor een volledige corona-proof editie...jawel, we gaan voor een online event. Deze keer geen afgebakend voormiddagprogramma maar wel een hele dag livestream van verschillende korte, krachtige sessies (max. 20 min) die je klassikaal kan bekijken die dag zelf, en waarvan we de opnames ter beschikking stellen van scholen die ze achteraf willen integreren in een specifiek vak. 

We gaan er deze keer geen fysiek event van maken, maar wees gerust: ook online zullen we je aandacht weten vast te houden.

Meesterklas deeltjesfysica

Meesterklas deeltjesfysica: Tijdens de Masterclass Deeltjesfysica voer je experimenten uit en analyseer je botsingen tussen elementaire deeltjes. Zo doorgrond je de geheimen van energie en materie.

Lees meer

Prof voor de klas

Via ‘Prof voor de klas’ maken leerlingen kennis met onderzoek en onderwijs binnen de opleidingen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, geschiedenis en wijsbegeerte). We maken de drempel hierbij zo laag mogelijk … en dat mag u erg letterlijk nemen. De prof komt op uw uitnodiging een gastcollege in uw school geven.

 • Voor wie? Leraren en leerlingen met een hart voor talen.​
 • Wanneer? Op aanvraag.​
 • Locatie: In de school.​
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht.

Lees meer

UPDATE

Er is een online alternatief als de sessies omwille van de COVID-maatregelen niet kunnen doorgaan.

Robocup Junior

Robocup Junior: Internationale jaarlijkse robotwedstrijd voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar.

Lees meer

Studio STEM: proeven van wetenschap en technologie

​Tijdens deze themadagen zwaaien de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen de deuren van de practicumzalen open. Onderzoekers en docenten betrekken leerlingen bij boeiende experimenten en laten hen zelf proeven uitvoeren. Er is keuze uit activiteiten van alle opleidingen van beide faculteiten. Studio STEM is een ideaal moment voor leerlingen om kennis te maken met de universiteit en haar wetenschappelijke en technologische opleidingen. Ze krijgen meteen een blik achter de schermen van de opleidingen en de practica.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs.
 • Wanneer? 1 - 5 februari 2021
 • Locatie: Campus Groenenborger, Campus Drie Eiken of Campus Middelheim​

Lees meer

UPDATE 

Omwille van de COVID-maatregelen is deze activiteit geannuleerd. Houd onze website in de gaten voor eventuele online alternatieven.

Wat als ... ik filosofie studeerde?

 • ​Hoe weet je zeker dat jouw rood niet mijn groen is?
 • Mag je één persoon doden om vijf andere personen te redden?
 • En welke cultuurdynamiek zit achter digitalisering, fake news of de klimaatproblematiek?

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals deze. Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen te stellen die anderen niet (durven) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van maatschappelijke, wetenschappelijke en soms eeuwenoude vraagstukken.

Neem met je leerlingen deel aan een paar op maat gesneden hoor- en werkcolleges en overtuig je leerlingen van de grondigheid waarmee filosofie antwoorden op fundamentele vragen zoekt.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs die willen kennismaken met de opleiding filosofie.
 • Wanneer? Woensdag 19 mei 2021
 • Duur: 14.00 - 17.00 uur​
 • Locatie: Stadscampus​
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht.​

Lees meer

UPDATE

​Omwille van COVID-19 is het onzeker of deze activiteit zoals gepland zal kunnen plaatsvinden. De webpagina in de gaten houden, is dus de boodschap.

Wat als ... ik geschiedenis studeerde?

In de opleiding geschiedenis van de Universiteit Antwerpen leer je onder meer hoe gebeurtenissen elders in de wereld, buiten Europa, onze samenleving beïnvloeden, of hoe nieuwe media als games ingezet kunnen worden in het geschiedenisonderwijs. Kom zelf ervaren hoe verrassend en uitdagend geschiedenis kan zijn.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs die willen kennismaken met de opleiding geschiedenis.
 • Wanneer? Dinsdag 16 februari 2021​
 • Duur: 14.00 - 17.00 uur​
 • Locatie: Stadscampus​
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht.

Lees meer

UPDATE

Het event gaat in 2021 online door.

Wat als ... ik talen studeerde?

"You are invited to take advantage of the chambermaid"… Auch! De opleiding toegepaste taalkunde zet de komische en tragische gevolgen van vertaalblunders in de kijker en laat je kennismaken met verschillende vormen van mediatoegankelijkheid (audiobeschrijving en live ondertiteling). Is Chinees leren kinderspel? En heb je geen voorkennis Spaans nodig om een college in het Spaans te begrijpen? Despacito uiteraard!

Na een infosessie biedt de opleiding taal- en letterkunde je een brede waaier aan workshops en interactieve werkcolleges aan, gaande van Harry Potter, de schrijftaal van jongeren in sociale media over Jiddisch en Engelse poëzie naar een crash course journalistiek schrijven.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs die willen kennismaken met de opleidingen toegepaste taalkunde en taal- en letterkunde.​
 • Wanneer? Dit event schuiven we op naar een latere datum. Houd de website in de gaten!
 • Duur: 09.00 - 16.00 uur​
 • Locatie: Stadscampus​
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht. Je kan ook voor een van de twee programma’s (dus een halve dag) inschrijven.​

Lees meer

UPDATE

Dit event schuiven we op naar een latere datum. Houd de website in de gaten!

Wat betekenen bacteriën voor onze gezondheid? Ons microbioom

De tijd dat we bacteriën alleen zagen als gevaarlijk en ziekteverwekkend is definitief voorbij. We hebben ze hard nodig. Ze trainen het afweersysteem, helpen bij de spijsvertering, produceren vitamines en beïnvloeden zelfs ons gedrag. Onze relatie met de bacteriën op en in ons lichaam biedt aanknopingspunten voor de behandeling van ziekten als darmontsteking, eczeem, allergie, overgewicht en diabetes. De laatste tien jaar is het onderzoek aan het microbioom dan ook in een stroomversnelling terechtgekomen en explosief gegroeid.

In dit cahier beschrijven microbiologen, bioinformatici, voedingsdeskundigen, moleculair biologen, filosofen en artsen vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken rond het menselijk microbioom: op de huid, in de mond, darmen, vagina en longen, en wat dit betekent voor onze gezondheid. Mogelijke nieuwe behandelingen met bacteriën, bacteriofagen en voedingsmiddelen liggen in het verschiet. We staan aan het begin van een spannende ontdekkingsreis in de wereld van de mens en zijn microbioom.

Met bijdragen van onder meer Professor Dr. Ir. Sarah Lebeer van de onderzoeksgroep ENdEMIC (Environmental Ecology & Microbiology) van UAntwerpen.

Het cahier is gratis te downloaden of aan te kopen.

Voor wie? 6e jaar secundair onderwijs

Wat is recht?

Tijdens het dagelijkse leven praten we vaak over ‘het recht’. Maar wat is recht eigenlijk? Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, omdat het recht vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden. De opleiding rechten is daardoor ook een veelzijdige opleiding.

Tijdens de workshop ‘Wat is recht?’ ontdekken de leerlingen wat het inhoudt om rechtenstudent te zijn en jurist te worden. Ze krijgen zelf juridische problemen voorgeschoteld en moeten deze oplossen aan de hand van het wetboek – het belangrijkste wapen van de rechtenstudent – of gewoon op basis van gezond verstand. Aan de hand van de verschillende opdrachten worden ze door de rechtenopleiding geloodst en krijgen ze inzicht in de opbouw en invulling ervan.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs.
 • Wanneer? Deze workshop kan gedurende het ganse schooljaar aangevraagd worden.
 • Locatie: Stadscampus​
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Reserveer je bezoek graag minimum een maand op voorhand.

Lees meer

UPDATE

Zolang de COVID-maatregelen live bezoeken onmogelijk maken, bieden wij de workshop digitaal aan.

Wiskunde B-dag

​Je leerlingen krijgen een hele dag de tijd om in teams aan een open wiskundige onderzoeksopdracht te werken. De teams moeten probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren. Op het einde van de dag verwerken ze hun oplossingen tot een samenhangende tekst. De wedstrijd daagt leraren en leerlingen uit om op een onderzoekende en creatieve manier met wiskunde om te gaan. De best geklasseerde teams worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in maart 2021.

Je kan de onderzoeksopdracht ook gebruiken zonder aan de wedstrijd deel te nemen. Je hoeft dan geen rekening te houden met de wedstrijddatum. Je kan de teams meer tijd geven of werken met grotere of kleinere teams.

De Vlaamse Wiskunde B-dag is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs (studierichtingen met veel wiskunde).
 • Wanneer? Vrijdag 13 november 2020​
 • Locatie: De wedstrijd gaat door op de school.​
 • Praktisch: De inschrijving kost 60 euro per school, onafhankelijk van het aantal deelnemende teams.

Lees meer

Wiskunde In-Zicht

Laat je leerlingen de wereld een dagje zien door de ogen van een wiskundestudent. Professor Eelbode leidt je leerlingen binnen in de wondere wereld van de hedendaagse wiskunde. Hij toont het belang van wiskunde in de wereld en laat een paar spectaculaire toepassingen zien. De jongeren maken een excursie naar het hart van de wiskunde: de bewijsvoering.

Na een korte pauze krijgen de leerlingen in kleinere groepen een inleiding in een van deze onderwerpen:

 • Cryptografie door de eeuwen heen
 • Gezond verstand versus logica: wiskundige paradoxen
 • Wiskundige modellen: de ideale wereld
 • Wiskunde in de muziek

In de namiddag gaan de leerlingen zelf aan de slag met het onderwerp van hun workshop.

 • Voor wie? Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs.​
 • Wanneer? Maandag 1, dinsdag 2 of donderdag 4 februari 2021​
 • Locatie: Campus Middelheim​
 • Praktisch: De activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht.

Lees meer

UPDATE

Omwille van de COVID-maatregelen is deze activiteit geannuleerd.

Wiskunde op YouTube

Op YouTube vind je vier kanalen die jouw leerlingen kunnen helpen bij het instuderen van economische, statistische, wiskundige of boekhoudkundige leerstof. Onze assistenten en professoren leggen bepaalde topics duidelijk uit in korte kennisclips. Hoe vermenigvuldig je twee matrices met elkaar? Hoe voer je een hypothesetoets uit? Wat is het verschil tussen debet en credit? Ga zeker eens een kijkje nemen. Deze clips kunnen jouw leerlingen helpen bij het studeren voor hun examens, voor een ijkingstoets of voor het toelatingsexamen arts & tandarts.

Workshops sociale wetenschappen 'Actueel'

De Faculteit Sociale Wetenschappen biedt een reeks van lezingen/workshops/interactieve lessen aan, op maat van de laatste graad secundair onderwijs. Sommige workshops kunnen we op locatie doen (erg afhankelijk van de agenda's van onze docenten), andere lenen zich dan weer beter om plaats te vinden op de Stadscampus. Het is mogelijk om samen een programma van een hele of halve dag te maken, op maat van jullie wensen. Bekijk ons aanbod, aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie, en wie weet ... tot binnenkort?

Lees meer