Rechten

Aanvraagformulieren

Er zijn twee aanvraagformulieren die hieronder kort worden toegelicht. De aanvragen worden steeds zo spoedig mogelijk behandeld. Dankjewel voor je geduld.

Op de formulieren staan er verschillende instructies. Gelieve deze goed na te lezen. Een aanvraag die correct werd ingediend, kan ook sneller behandeld worden. 

Aanvragen voor 2024-2025 zijn mogelijk vanaf 19 augustus 2024.

Hieronder geven we alvast enkele richtlijnen per aanvraagformulier.

Aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande toelating

Aanvraag tot het bekomen van vrijstellingen

Aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande toelating

Via dit formulier kan je een aanvraag indienen om volgende toelating te bekomen:

 • Herinschrijving ondanks onvoldoende leerkrediet
 • Herinschrijving na weigering in het verleden (omwille van studievoortgangsbewaking)
 • Meer dan 72 studiepunten opnemen
 • Aanvraag credit/examencontract
 • Aanvraag bachelor in de rechten met studieduurverkorting
 • Aanvraag combinatie van opleidingen (buiten de opleiding rechten aan UAntwerpen)
 • Toelating tot laattijdige inschrijving
 • Aanvraag andere uitzondering

Enkele richtlijnen

In het aanvraagformulier staan er richtlijnen om de aanvraag correct in te vullen. Lees deze grondig door, zodat je aanvraag volledig is. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt deze niet inhoudelijk behandeld.

Je kan hier nagaan of je een toelating nodig hebt en wat de aanvragen precies inhouden.

In de Codex Onderwijs Faculteit Rechten kan je alle procedures en voorwaarden terugvinden over de verschillende aanvragen.

Deadlines

Je kan tot uiterlijk 30 september 2024 een aanvraag indienen om een toelating van de faculteit te bekomen. Hierop zijn drie uitzonderingen van toepassingen:

 1. Een aanvraag tot laattijdige inschrijving hebben specifieke deadlines. Deze staan vermeld op het aanvraagformulier zelf.
 2. Een aanvraag voor een credit/examencontract kan ook in het tweede semester aangevraagd worden, tot uiterlijk 21 februari 2025.
 3. Een aanvraag voor toelating tot de bachelor in de rechten met studieduurverkorting, tot uiterlijk 21 februari 2025.

Aanvraag tot het bekomen van vrijstellingen

Als je reeds in een andere opleiding credits verworven hebt, kan je eventueel vrijstellingen aanvragen. Neem eerst de cursusinformatie van de opleidingsonderdelen grondig door. 

Vrijstelling van één of meerdere opleidingsonderdelen betekent dat je geen examen meer dient af te leggen. Als je vrijgesteld wordt van een opleidingsonderdeel krijg je geen cijfer en dus ook geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. 

Toekenning van vrijstellingen

Heb je gestudeerd aan een andere rechtenfaculteit?* Dan kan je alvast een kijkje nemen in de equivalentielijsten in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten. Achteraan dit document vind je lijsten per onderwijsinstelling die overeenkomstige opleidingsonderdelen bevat. Let op! Vanaf 2024-2025 zullen er nieuwe equivalentielijsten zijn, deze worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Voor de juridische opleidingsonderdelen kan uitsluitend een vrijstelling worden toegekend op basis van een creditbewijs voor een equivalent juridisch opleidingsonderdeel behaald aan een rechtsfaculteit. Creditbewijzen ouder dan 5 jaar worden in principe niet aanvaard. 

*Kandidaat-studenten kunnen op basis van hun studieverleden geweigerd worden voor inschrijving aan de Faculteit Rechten van de UAntwerpen. Een kandidaat-student wordt geweigerd indien de twee voorafgaande academiejaren geen 60% van het aantal opgenomen studiepunten behaald werden of indien het studieverleden geen perspectief biedt op een gunstig studieverloop.

Invullen aanvraagformulier

Het is heel belangrijk om het aanvraagformulier correct in te vullen. Als wij niet over alle gevraagde informatie beschikken, kunnen wij de aanvraag niet verder behandelen.

Zorg er ook voor dat de documenten de correcte benaming hebben en dat alles via een zipfile wordt doorgestuurd. Deze zipfile heeft als bestandsnaam 'jouwnaam_jouwvoornaam'.

Enkele richtlijnen

 • Je mag slechts één aanvraag doen voor vrijstellingen per academiejaar. Denk dus vooraf grondig na over de vrijstellingen die je wenst te bekomen.
 • Er worden geen deelvrijstellingen toegekend.
 • Er worden geen vrijstellingen gegeven op basis van eerder toegekende vrijstellingen aan een andere onderwijsinstelling. 
 • Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld! Onvolledige dossiers worden niet behandeld.

 • Wacht niet met het samenstellen van je studieprogramma tot de beslissing over de vrijstellingen. Neem het opleidingsonderdeel op in je studieprogramma. Indien een vrijstelling wordt toegekend, zal het opleidingsonderdeel verwijderd worden uit je studieprogramma. (uitzondering: indien het creditbewijs overeenkomt met de equivalentielijsten in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten, moet je dit opleidingsonderdeel niet opnemen in je studieprogramma.)

Deadlines

Ben je ingeschreven vóór 4 oktober 2024, dan kan je tot uiterlijk 4 oktober 2024 vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede semester. De aanvragen zullen uiterlijk op 31 oktober behandeld worden.

Ben je na 4 oktober 2024 ingeschreven dan kan je enkel vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester en dit tot uiterlijk 14 februari 2025. De aanvragen zullen uiterlijk 28 februari behandeld worden.