Open access - Institutional repository

De Institutional repository  is een open access publicatieplatform en zoekinterface voor de wetenschappelijke output van de Universiteit Antwerpen. De repository is gevuld met referenties uit de Academische bibliografie.

Open access beleid Universiteit Antwerpen.

Het open access beleid van de UAntwerpen heeft als doelstellingen:

  • Een maximale archivering van haar publicaties vanaf 2014;
  • Het maximaal faciliteren van compliance met open access vereisten van onderzoeksfinanciers;
  • Het maximaliseren van een duurzame online beschikbaarheid van de publicaties waarvoor de copyright- of licentievoorwaarden dit toestaan.

Het beleid houdt in dat vanaf 1 oktober 2014 alle UAntwerpen auteurs verplicht zijn om bij de aanmelding van een gepeerreviewde publicatie aan helpdesk@library.uantwerpen.be de PDF van hetzij de finale auteursversie, hetzij de door de uitgever gelay-oute versie die via het institutional repository (IR)vrij beschikbaar mag worden gesteld in bijlage toe te voegen.

Dit beleid werd goedgekeurd door de onderzoeksraad op 22 mei 2014 en bekrachtigd door het College van Beheer op 10 oktober 2014.

Open access?

Wat je wel en niet kan publiceren in een open access-vorm is afhankelijk van de copyright- en licentie overeenkomsten van de uitgever. Een overzicht van de mogelijkheden kan je opzoeken via de Sherpa/Romeo databank. Bijvoorbeeld 60% van alle wetenschappelijke tijdschriften biedt de mogelijkheid om de final draft (post-print) te publiceren in een repository.
 
Enkele voordelen m.b.t. repositories en/of open access:

  • Grote zichtbaarheid van het onderzoek (o.m. via indexering door zoekmachines en door Google Scholar, opname in internationale wetenschappelijke databanken en catalogi) en een positieve impact op het aantal citaties.
  • Snellere beschikbaarheid van onderzoeksresultaten.
  • Archivering van opgeslagen documenten (lange termijn bewaring).
  • Interoperabiliteit met open access richtlijnen van de Europese Commissie en andere funders.

Hoe publiceer je een open access versie via de Institutional repository?

Registreer je publicatie in de Academische bibliografie volgens de hiervoor voorziene procedure en vermeld expliciet in je mail naar de helpdesk dat een open access versie is toegevoegd.

Duid in je mail eveneens aan om welke versie van je publicatie het gaat. Mogelijke versies zijn pre-print, post-print of uitgeversversie.

Indien de registratie van een open access versie in de repository wordt vereist door een funder (FW0/EC/ERC), vermeld dan in je mail het projectlid en het acroniem van het funderprogramma (FP7, Horizon2020,...).

Raadpleeg het procedureboek (rubriek bibliotheek) voor meer info. (enkel toegankelijk na inloggen)