Is er een open access beleid aan de universiteit Antwerpen?

Ja. Sinds 2014 is er een open access beleid. Dit beleid bepaalt dat een opname van een peer reviewed tijdschriftartikel in de academische bibliografie enkel mogelijk is als er een versie wordt meegestuurd die open access beschikbaar kan gemaakt worden. Voor andere publicatietypes wordt verondersteld dat onderzoekers het maximale doen om open access mogelijk te maken. Meer info

Is open access verplicht?

Ja, indien je publicatie kadert in onderzoek dat gefinancierd wordt door een organisatie die een zogenaamd open access mandaat oplegt. Dit is o.m het geval voor Europese onderzoeksprojecten en FWO-projecten.

Moet ik altijd betalen om mijn onderzoek open access te publiceren?

Nee. Voor publicaties die voortvloeien uit onderzoek dat voor minstens met 50% publieke middelen is gefinancierd heb je het recht om je laatst gepeerreviewde manuscript open access ter beschikking te stellen. Deze mogelijkheid kan je gebruiken voor tijdschriftartikelen en is van toepassing voor alle wetenschappelijke tijdschriften. De manuscripten worden toegankelijk na een embargoperiode die in lijn is met de maximale embargoperiode die door onderzoeksfinanciers wordt toegestaan.

Kan ik een preprint opladen in de institutional repository van de universiteit Antwerpen?

Preprints kan je aanmelden.  De auteur draagt de verantwoordelijkheid om bij de definitieve publicatie een aanvraag te doen om het publicatietype te laten wijzigen naar het toepasselijke type en om de link naar de preprint al dan niet te laten verwijderen.

Kan ik een beroep doen op een open access budget aan de universiteit Antwerpen?

Nee. Als je de finale uitgeversversie van een tijdschriftartikel open access wil publiceren moet je vaak een auteursbijdrage betalen aan de uitgever. Er is geen centraal budget waarop je een beroep kan doen. De universiteit heeft mogelijk wel een overeenkomst met de uitgever, waardoor je gratis open access kan publiceren.

Wat zegt de Belgische wet over open access?

Dit wordt voortreffelijk uitgelegd door prof Esther van Zimmeren in de video die je hier kan bekijken.

Hoe kan ik controleren of een uitgever of tijdschrift betrouwbaar is?

Dit wordt voortreffelijk uitgelegd door Raf Guns in een aantal korte videoclips die je hier kan bekijken.

Kan ik aan oudere publicaties van mijn academische bibliografie nog open access versies toevoegen?

Ja.  Stuur een bericht en bijlage naar de helpdesk van de bibliotheek met verwijzing naar de identificatie van de aan te vullen records.

Er zijn zoveel preliminaire versies in omloop alvorens mijn paper finaal werd gepubliceerd. Welk manuscript kan ik online plaatsen?

In kader van open access funder verplichtingen bedoelt men het laatst ingestuurde en gepeerreviewde manuscript. Dit is de versie zonder finale layout en copy-editing. Men gebruikt voor deze versie ook de term ‘Author Accepted Manuscript’, AAM of postprint. Volgende versies zijn niet geschikt: corrected proofs en manuscripten waar peer review annotaties nog op vermeld staan.