De eis van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) data is een belangrijk aspect van huidige projectaanvragen. Maar wat levert het openstellen van je data op voor de individuele onderzoeker? En hoe kunnen we onderzoekers beter waarderen voor het (waar toegelaten) openstellen van hun data? 

In deze workshop, georganiseerd door de Commissie Open Science van onze universiteit, geven onderzoekers uit verschillende disciplines ons een kijk op hoe zij streven naar het openstellen van hun data en welke voor- en nadelen zij hiervan ondervinden. RIVA geeft een beeld van het beleid van de UAntwerpen en Nick Schryvers licht de conclusies rond open data van de projectgroep Open Science Research Assessment (OSRA) van de Flemish Open Science Board (FOSB) toe.

Programma

9:00
9:10
Welkom
Esther Van Zimmeren


9:10
9:30

Jonas Lefevere
FSW
Dept. Political Sciences
Open Data in Political Science
9:30
9:50

Johan Verbeeck
FWET
Dept. Physics
Open data requirements in experimental physics: threat or opportunity?
9:50
10:10

Winnok Devos
FFBD
Dept. Biomedical Sciences
Open strategies for data-driven microscopy
10:10
10:30

Kenneth Sörensen
FBE
Dept. Engineering Management
Lack of openness in Operations Research - a cautionary tale
10:30
10:40
koffiepauze
10:40
11:00

Kris Laukens
FWET
Dept. Computer Science

Data sharing and reuse in bioinformatics: fundamental and disruptive

11:00
11:20

Thomas De Kerf
FTI
Dept. Electromechanics
Open Datasets in Computer Vision - Is it really worth the trouble?
11:20
11:40

Tine van Daal
FSW
Dept. Educational Sciences
Open data and moRe in the educational sciences
11:40
11:55

Jef Peeters & Pieter Spooren

RIVA
Making sensitive data as open as possible and as closed as needed: the FAIR Vault project
11:55
12:10

Nick Schryvers

voorzitter projectgroep OSRA FOSB
Conclusions from the FOSB project group on Open Data Research Assessment
12:10
12:30
afronding12:30
13:30
lunch

Inschrijven kan via https://forms.office.com/e/Pbz4CwAVvg