Wat zijn predatory journals/publishers?

Veel uitgevers vragen een auteursbijdrage om een publicatie open access ter beschikking te stellen op hun website.

Dit open access business model wordt misbruikt door een stijgend aantal malafide spelers op de wetenschappelijke uitgeversmarkt. In vakliteratuur en pers spreekt men over predatory journals of rooftijdschriften. De uitgevers van deze tijdschriften rekenen de auteurs kosten aan maar bieden daar weinig of niets voor in de plaats. Vaak ontbreekt een peer review procedure of worden er hogere bedragen gevraagd dan aanvankelijk afgesproken. In het slechtste geval wordt er ondanks de betaling van een auteursbijdrage niets gepubliceerd of verdwijnt de publicatie na verloop van tijd.

Dagelijks worden onderzoekers geconfronteerd met mails van predatory uitgevers die via subtiele technieken proberen  om onderzoekers te misleiden. Bijvoorbeeld vraagt men om te publiceren in een journal waarvan de naam minimaal verschilt met een tijdschrift dat hoog aangeschreven staat in een vakgebied.

Bekijk de videoclips over predatory publishing!

Hoe predatory publications vermijden?

Het is belangrijk om alert te zijn bij de keuze van een tijdschrift. Om te oordelen of een tijdschrift waardevol en betrouwbaar is kan je beroep doen op volgende hulpmiddelen.

Meer informatie is beschikbaar op de pintra pagina's (log-in vereist) van het departement onderzoek en innovatie

Videoclips over predatory open access publishers​

Raf Guns van het departement onderzoek en innovatie legt in enkele korte videoclips uit wat je moet weten over predatory publishers