Terugbetalingsvoorwaarden

 • De promotor moet op de hoogte zijn van de aanvraag maar het is de verantwoordelijkheid van de doctorandus om zijn budget op een verstandige manier te beheren. De stand van je budget kan je altijd nakijken in SisA. De goedkeuring van het krediet gebeurt door de Antwerp Doctoral School.
   
 • De aanvragen gebeuren per academiejaar. Deadline is telkens de laatste dag van het academiejaar (rond eind september). Activiteiten van vorige academiejaren komen niet in aanmerking. Vraag dus tijdig je terugbetaling van summerschools of zomercongressen aan! Activiteiten die overlopen van het vorige academiejaar in het huidige academiejaar, kunnen in het huidige academiejaar aangevraagd worden.
   
 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in de doctoraatsopleiding als doctoraatsstudent op het tijdstip van de activiteit en van de aanvraag
   
 • De activiteit moet reeds plaatsgevonden hebben op het moment van aanvraag, enkel terugbetalingen komen dus in aanmerking (met uitzondering van StatUA en Linguapolis cursussen, zij hebben een specifiek terugbetalingssysteem, zie 'specifieke procedures Linguapolis, StatUA en PAVO Proefdierkunde'). De Antwerp Doctoral School doet geen rechtstreekse betalingen aan een organisatie, enkel terugbetalingen achteraf aan de doctorandus zelf.
   
 • Als personeelslid van de Universiteit Antwerpen moet je je aanvraag voor opleidingskrediet via het elektronische systeem I-Expense indienen. Als je geen personeelslid van de Universiteit Antwerpen bent, dien je je dossier per post in bij de Financiële Dienst. Beide procedures worden onder 'aanvraagprocedure standaard' in detail beschreven.
 
 

Wat komt in aanmerking voor terugbetaling?

1. Enkel de inschrijvings-, de verblijfs- en de verplaatsingskosten van onderstaande activiteiten die je volgt in binnen- en buitenland en in het kader van de doctoraatsopleiding:

 • Academische opleidingen
 • Congressen
 • Studiedagen
 • Onderzoeksverblijven: het verblijf moet meer zijn dan louter staalnames, dataverzameling, veldwerk of archief/bibliotheekonderzoek. Een leercomponent dient aanwezig te zijn. In het geval van een onderzoeksverblijf voeg je een motivatie bij je aanvraag.

2. Dagvergoedingen worden enkel betaald in combinatie met één van de voorgaande uitgaven en enkel in geval van een persoonlijke terugbetaling voor binnenlandse of buitenlandse zending.

3. Niet-academische opleidingen komen in aanmerking als deze georganiseerd worden door een door de Vlaamse Overheid erkend opleidingscentrum.

4. Taal- en schrijfcursussen georganiseerd door een externe organisatie komen enkel in aanmerking als deze inhoudelijk niet overeenstemmen met het aanbod van ADS en/of Linguapolis.

 

Wat komt NIET in aanmerking voor terugbetaling?

Enkel activiteiten die bijdragen tot het ontwikkelen van je competenties kunnen terugbetaald worden via opleidingskrediet. Andere zaken komen niet in aanmerking, waaronder:

 • aankoop van hard- en software 
 • aankoop van licenties
 • aankoop van boeken en tijdschriften
 • kosten verbonden aan staalname en/of archief- en bibliotheekbezoek.
 • extra reisbijstandverzekering 
 • lidmaatschap van (wetenschappelijke) verenigingen
 • aankoop van cursusmateriaal (uitzondering: indien kan aangetoond worden dat dit materiaal niet inbegrepen is in de inschrijvingsprijs van een cursus (die in aanmerking komt voor de doctoraatsopleiding) maar MOET worden aangeschaft; de verantwoordelijke moet deze uitzondering goedkeuren)
 • drukkosten van thesis, posters of artikels
 • betaling van juryleden
 • receptiekosten na de verdediging
 • studiegeld doctoraat
 • dagvergoedingen zonder inschrijvings-, verplaatsings- of verblijfskosten
 • dagvergoeding aangevraagd via de kostennota ‘correctie aanrekening’
 • publicatiekosten en kosten voor proeflezen of vertalen van publicaties
 • niet-academische opleidingen die georganiseerd worden door een opleidingscentrum dat niet erkend is door de Vlaamse Overheid
 • taal- en schrijfcursussen georganiseerd door een externe organisatie komen niet in aanmerking als deze inhoudelijk overeenstemmen met het aanbod van ADS en/of Linguapolis.
 • inentingskosten
 • enz.