Kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling

1. Enkel de inschrijvings-, de verblijfs-* en verplaatsingskosten**, en dagvergoedingen* (per diems) van onderstaande activiteiten die je volgt in binnen- en buitenland en in het kader van de doctoraatsopleiding:

 • Academische opleidingen;
 • Congressen;
 • Studiedagen;
 • Onderzoeksverblijven: een leercomponent dient aanwezig te zijn en het verblijf moet dus meer zijn dan louter staalnames, dataverzameling, veldwerk of archief-/bibliotheekonderzoek. In het geval van een onderzoeksverblijf voeg je een motivatie bij je aanvraag.

*Kies titel 'Documenten' > 'Hotelvergoeding en per diem' op Pintra (enkel toegankelijk voor personeel).

**LET OP: Personeelsleden van UAntwerpen dienen de correcte NIEUWE reisprocedures te volgen. Lees meer op Pintra. De terugbetalingsprocedure van het opleidingskrediet wijzigt niet. Je dient de verplaatsingskosten zelf voor te schieten door facturatie op eigen naam.

2. Niet-academische opleidingen komen in aanmerking als deze georganiseerd worden door een door de Vlaamse Overheid erkend opleidingscentrum.

3. Taal- en schrijfcursussen georganiseerd door een externe organisatie komen enkel in aanmerking als deze inhoudelijk niet overeenstemmen met het aanbod van de ADS en/of Linguapolis.

Kosten die NIET in aanmerking komen voor terugbetaling

Enkel activiteiten die bijdragen tot het ontwikkelen van je competenties kunnen terugbetaald worden via opleidingskrediet. Andere zaken komen niet in aanmerking, waaronder:

 • verplaatsingskosten niet conform de reisprocedures (enkel van toepassing voor personeelsleden van UAntwerpen; lees meer op Pintra)
 • aankoop van hard- en software;
 • aankoop van licenties;
 • aankoop van boeken en tijdschriften;
 • kosten verbonden aan staalname en/of archief- en bibliotheekonderzoek;
 • extra reisbijstandsverzekering; 
 • lidmaatschap van (wetenschappelijke) verenigingen (tenzij deze onmiddellijk gelinkt is aan een inschrijving voor een conferentie en tot een lagere inschrijvingskost bijdraagt);
 • aankoop van cursusmateriaal (uitzondering: indien kan worden aangetoond dat dit materiaal niet inbegrepen is in de inschrijvingsprijs van een cursus die in aanmerking komt voor de doctoraatsopleiding, maar aanschaf verplicht is; de verantwoordelijke moet deze uitzondering goedkeuren);
 • drukkosten van thesis, posters of artikels;
 • kosten van juryleden;
 • receptiekosten na de verdediging;
 • studiegeld doctoraat;
 • studiegelden voor opleidingen die leiden tot het behalen van een diploma;
 • dagvergoedingen zonder inschrijvings-, verplaatsings- of verblijfskosten;
 • publicatiekosten en kosten voor het proeflezen of vertalen van publicaties;
 • niet-academische opleidingen die georganiseerd worden door een opleidingscentrum dat niet erkend is door de Vlaamse Overheid;
 • taal- en schrijfcursussen georganiseerd door een externe organisatie indien deze inhoudelijk overeenstemmen met het aanbod van de Antwerp Doctoral School en/of Linguapolis;
 • taaltesten niet verbonden aan een taalcursus;
 • inentingskosten;
 • enz.