Voor de meeste activiteiten dient de standaardprocedure gevolgd te worden. Er zijn twee verschillende standaardprocedures, afhankelijk van je statuut:

 1. Voor doctorandi met personeelsnummer van de Universiteit Antwerpen, via iExpense;
 2. Voor doctorandi zonder personeelsnummer van de Universiteit Antwerpen, via e-mail.

Voor beide procedures moet je eenzelfde terugbetalingsdossier samenstellen. In het gedetailleerde stappenplan hieronder kan je de vereisten terugvinden.

UITZONDERING: Voor cursussen die aangeboden worden door Linguapolis en StatUa volg je een specifieke procedure, zie hieronder.

Aanvraagprocedure met personeelsnummer (iExpense)

Als je een personeelsnummer hebt van de Universiteit Antwerpen, dien je je aanvraag in via iExpense. Op Pintra vind je de "handleiding iExpense snelstart" en ook een uitgebreide handleiding voor iExpense, met een uitleg over hoe je een aanvraag moet ingeven in dit systeem.

Hieronder vind je een beknopt stappenplan met enkele specifieke aandachtspunten.

Stappenplan

 1. Stel op voorhand je terugbetalingsdossier samen. Het bevat (scans van) de volgende documenten (benoem ze correct en voeg steeds je volledige naam toe!):

  Document
  Naam document
  ! Moet gehandtekend zijn door promotor en doctoraatsonderzoeker
  Aanvraagformulier_Naam
  Originele betaalbewijzen: factuur, kassaticket, vliegtuig-, trein- of busticket op persoonlijke naam 
  + een kopie van het rekeninguittreksel of de kredietkaartafrekening
  Factuur_Naam
  Kassaticket_Naam
  Vervoersticket_Naam
  Betaalbewijs_Naam
  Deelnamebewijs
  Voor onderzoeksverblijven: motivatiebrief waarin de leercomponent aangegeven wordt
  Deelnamebewijs_Naam
  Motivatiebrief_Naam
  Volgende zaken dienen als bijlagen toegevoegd te worden aan een terugbetalingsdossier in het kader van een buitenlandse activiteit, wanneer een terugbetaling aangevraagd wordt voor verplaatsingskosten voor verblijven van eender welke duur en/of verblijfkosten voor verblijven van meer dan zeven dagen:
  1. De aanvraag die gedaan werd voor een FWO-reiskrediet voor de buitenlandse activiteit;
  2. De beslissing van het FWO in verband met toekenning van het FWO-reiskrediet;
  en enkel in geval je een forfaitaire dagvergoeding van het FWO kreeg en deze ontoereikend was om alle verblijfs- en per diem kosten te dekken: 
  3. Het ingevulde financieel verslagformulier van FWO met vermelding van ALLE gemaakte kosten;
  AanvraagFWO_Naam
  BeslissingFWO_Naam

  FinancieelFWO_Naam
  ​​OF
  1. Een motivatie waarom geen FWO-reiskrediet aangevraagd kon worden (in het kader van de uitzonderingen die gedefinieerd zijn, zie terugbetalingsvoorwaarden);
  2. Indien van toepassing: bewijs waarom geen FWO-reiskrediet aangevraagd kon worden.


  MotivatieGeenFWO_Naam
  BewijsGeenFWO_Naam


 2. Log in op iExpense.
   
 3. Klik bovenaan rechts op 'Create Expense Report'.
   
 4. Vul onder 'purpose' een bondige omschrijving van de kosten in.
  Bij 'Additional Information' vul je in het veld naast 'Delegate to secretary' als omschrijving 'ADS - Educational credit' in en selecteer je deze.
  Dit is een heel belangrijke stap om je aanvraag juist toe te wijzen!
  Klik vervolgens op 'save'.
   
 5. In het volgende scherm vul je de kosten in:
  - 'receipt-based expenses' voor alle kosten met betaalbewijs;
  - 'milage expenses' voor verplaatsingen met de auto (deze zijn te vinden in het tweede tabblad).
  Sommige kosten vereisen extra informatie via de knop 'details'. LET OP: Gebruik de correcte kostenrekening!
  Klik ook hier vervolgens op de knop 'save'.
   
 6. In het volgende scherm dien je het ADS activiteitennummer (= budgetcode) in te geven: afdeling: 54, eenheid: AD012000 en activiteit/project: GIOPLKRE. Klik op 'Save'.
   
 7. In dit laatste scherm voeg je je bewijzen toe (als PDF, JPEG of TIF). Druk hiervoor op de knop ‘attachments’: er verschijnt een pop-up die je toelaat om bijlagen te selecteren op je PC. Voeg alle benodigde documenten toe (cf. supra, stap 1). Controleer of je browser pop-ups toestaat voor https://ofp.uantwerpen.be indien je hierbij problemen ondervindt. Het is aan te raden om na het opladen en bewaren van de bewijsstukken, nogmaals op 'save' te klikken in het scherm. Er verschijnt een papiertje onder de paperclip, wat een bevestiging is van de opgeladen bewijsstukken.​Controleer in dit scherm of alles correct is ingevoerd. Daarna klik je op 'submit'.
   
 8. Je aanvraag wordt doorgestuurd naar de goedkeurders bij zowel de Antwerp Doctoral School als de Financiële Dienst. Je kunt te allen tijde de huidige status van je dossier nakijken in iExpense.

Aanvraagprocedure zonder personeelsnummer (via e-mail)

Als je geen personeelsnummer van de Universiteit Antwerpen hebt, moet je je aanvraagdossier via e-mail indienen. Daarvoor volg je deze stappen:

 1. Stel je aanvraagdossier samen; dit bevat:
  • specifiek aanvraagformulier opleidingskrediet;​​​
  • originele betaalbewijzen: factuur, kassaticket, vliegtuig-, trein- of busticket op persoonlijke naam + kopie van rekeninguittreksel of kredietkaartafrekening;
  • deelnamebewijs of motivatiebrief (voor onderzoeksverblijven) waarin aangegeven wordt welke de leercomponent is van het onderzoeksverblijf;
  • kostennota ADFIN0102: vul in het veld 'aanrekening' de ADS-budgetcode in: Afdeling 54, eenheid AD012000 en Activiteit/project GIOPLKRE. Indien een deel van de kosten wordt gefinancierd door je onderzoeksgroep, vermeld dan ook de budgetcode van de onderzoeksgroep, incl. handtekening van de budgetverantwoordelijke
  Volgende zaken dienen als bijlagen toegevoegd te worden aan een terugbetalingsdossier in het kader van een buitenlandse activiteit, wanneer een terugbetaling aangevraagd wordt voor verplaatsingskosten voor verblijven van eender welke duur en/of verblijfkosten voor verblijven van meer dan zeven dagen:
  1. De aanvraag die gedaan werd voor een FWO-reiskrediet voor de buitenlandse activiteit;
  2. De beslissing van het FWO in verband met toekenning van het FWO-reiskrediet;
  en enkel in geval je een forfaitaire dagvergoeding van het FWO kreeg en deze ontoereikend was om alle verblijfs- en per diem kosten te dekken: 
  3. Het ingevulde financieel verslagformulier van FWO met vermelding van ALLE gemaakte kosten;
  OF
  1. Een motivatie waarom geen FWO-reiskrediet aangevraagd kon worden (in het kader van de uitzonderingen die gedefinieerd zijn, zie terugbetalingsvoorwaarden);
  2. Indien van toepassing: bewijs waarom geen FWO-reiskrediet aangevraagd kon worden.

 2. Stuur het dossier naar de Financiële Dienst, bij voorkeur via e-mail naar kostennotas@uantwerpen.be of anders via de (binnen)post naar volgend adres:

  ADFIN
  Financiële Dienst
  Campus Middelheim
  Middelheimlaan 1
  2020 Antwerpen

 3. Na ontvangst zal de Financiële Dienst je dossier verwerken en daarna aan de Antwerp Doctoral School bezorgen voor finale goedkeuring, alvorens het aangevraagde bedrag uitbetaald wordt.

Specifieke procedures Linguapolis en StatUa

 1. Kijk na of je nog voldoende opleidingskrediet beschikbaar hebt via je SisA Selfservice (log in met je studentenaccount; zie de helpdesk).     
 2. Schrijf je in voor de betreffende cursus en vermeld hierbij duidelijk dat je doctoraatsstudent bent aan de Universiteit Antwerpen.       
 3. Het inschrijvingsgeld wordt rechtstreeks van je opleidingskrediet betaald op vraag van Linguapolis en StatUa. Je hoeft verder niets te ondernemen. Annulatiekosten kunnen niet in aanmerking komen voor terugbetaling via het opleidingskrediet en zijn voor eigen rekening.