Internationalisering krijgt wereldwijd steeds meer aandacht, ook in het hoger onderwijs.  Vanzelfsprekend biedt deze realiteit vele (leer)kansen, ook zet het ons voor enkele uitdagingen. Hoe kan je hierop inspelen?

 In deze onderwijstip willen we lesgevers en onderwijsondersteuners sensibiliseren, meer bepaald over mogelijke valkuilen in de omgang en communicatie met (inkomende) studenten die een andere thuiscultuur hebben dan de Vlaamse. Mogelijke valkuilen vragen ook mogelijke oplossingen. Daarom reiken we een aantal handvaten aan om les te geven en te ondersteunen in een interculturele context.