Externe mandaten

Extern Onderwijs
Werkgroep OER
Werkgroep Innovatie en Kwaliteitszorg Onderwijs (WIKO)
Werkgroep Leeromgeving
Werkgroep Internationalisering Onderwijs
Werkgroep Curricula
Raad Opleidingsbeoordeling
Werkgroep Studieloopbaanbegeleiding
Werkgroep Duurzaamheid, klimaat & onderwijs
Werkgroep Levenslang Leren (LLL)

Extern Dienstverlening
Raad Dienstverlening
Bibliotheekraad
komida-Chat
Young Rubi
Commissie Kunst op de Campus
Commissie Redelijke Aanpassingen
Werkgroep Communicatie
Themawerkgroep studentencommunicatie
Werkgroep Vluchtelingen
Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
Raad van Bestuur Antwerp Valorisation & Development
ICT-governancecomité
Werkgroep Diversiteitsvragen

Extern Overige
Centrum Pieter Gillis
AV AUHA
ASRA 
ASO
Algemene Vergadering VVS
Bureau VVS
ACCO
Structureel overleg Preventie Mentaal Welzijn
Bestuurscollege UAntwerpen

De Studentenraad vaardigt studenten af naar overlegorganen die dossiers rond onder andere de voorzieningen van de universiteit, bv. de eetgelegenheden, bibliotheken, feestinfrastructuur, maar ook het onderwijs, bv. de implementering van het nieuwe decreet en het centraal beleid rond blended learning, grensoverschrijdend gedrag, en het Onderwijs en Examenreglement voorbereiden. Dit zijn onder andere werkgroepen van de Onderwijsraad, de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege. Daarbovenop zijn we actief bezig met het verdedigen van de belangen van studenten binnen het Antwerpse en Vlaamse onderwijsbeleid, onder andere via de Associatie Studentenraad Antwerpen (ASRA), het Antwerps Studenten Overleg (ASO), de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

Al deze mandaten vind je hierboven en in het Stuveroverzicht.