Binnen de Onderwijscommissie/opleidingscommissie wordt jouw opleiding besproken qua vakinhoud, geplande curriculumwijzigingen, het uittekenen van mogelijke nieuwe keuzevakken enzovoort. 

Brug doorheen het jaar

Je vormt een brug tussen de studenten en docenten. Omdat je zelf student bent, kan je makkelijker opvangen wat er leeft onder de studenten. Als er frustraties over een bepaalde prof of vak zijn die je opvangt, kan je die prof hierover aanspreken en zien hoe de lessen verbeterd kunnen worden. Hiervoor moet je niet altijd wachten op de vakevaluaties op het einde van het semester. Door dingen tijdens het semester al te melden, kunnen de lessen zo snel mogelijk bijgestuurd worden, wat vaak voor zowel de prof als de studenten beter is. 

Student op vergaderingen

Zoals de naam van dit mandaat zegt, zetel je doorheen het jaar in de onderwijscommissie. Deze vergadering komt soms samen (bv. 2x per semester). Dit is niet zo vaak, dus is het belangrijk om zoveel mogelijk te halen uit de keren dat ze samen komen. Zijn er dus problemen die je over meerdere vakken hebt? Wil je dat er een beter beleid rond lesopnames is in jouw richting? Heb je voorstellen voor extra dingen die je wil zien in je richting? Heb je ideeën om eerstejaars beter te ondersteunen? Andere dingen die je wil verbeteren in je richting? Stuur dan zeker de voorzitter van de OC om dit de agenderen op de eerstvolgende Onderwijscommissie. 

Het is vaak ook een meerwaarde om na een onderwijscommissie een korte samenvattig te sturen in de groepen van jullie richting. Zo zijn alle studenten op de hoogte van waar jullie en de universiteit mee bezig zijn. Let wel op dat je hierdoor geen vertrouwelijke informatie deelt.

Samen sterk

Maak zeker een groep aan waar je met je mede OC-stuvers dingen in kan overleggen. Idealiter spreek je ook eens af, zodat jullie al samen de problemen kan bekijken die jullie dit jaar met jullie OC mandaat kunnen aanpakken. 

Als stuvers van dezelfde faculteit kunnen jullie ook samen sterk staan. Jullie facultaire stuver zal jullie uitnodigen voor een facultair overleg, waar alle stuvers samen kunnen zitten om problemen in heel de faculteit te bespreken om die samen vanuit de verschillende raden waarin jullie zetelen te kunnen aanpakken. Via je facultaire stuver kan je ook altijd dingen laten agenderen op de algemene vergadering van de Studentenraad als je bv. universiteitsbrede onderwerpen hebt waar je wil dat de studentenraad naar kijkt.

Daarnaast is een goede band met de OC voorzitter ook heel handig. Probeer zoveel mogelijk positief te communiceren. Iedereen probeert zijn best te doen, dus probeer bv. kritiek eerder als concretere verbeterpuntjes te uiten. Als je problemen hebt met een specifieke professor kan je altijd je ombudspersoon hierover aanspreken of dit overleggen met de OC voorzitter om tot een oplossing te komen, zodat je deze prof hier niet direct mee moet confronteren tijdens een vergadering.

Opendeurdagen?

Het kan zijn dat de universiteit jou soms komt vragen om op een opendeurdag te staan. Dat mag zeker, maar onthoud ook dat dit niet onder je mandaat valt en je dus altijd nee mag zeggen als je dit niet wilt. Je staat vaak beter in contact met de studenten dan het personeel, dus eventueel kan je wel een postje maken in groepen om te vragen wie er op een openingsdag moet staan, maar ook hier moet je je niet verplicht voor voelen. 

Mandaat met impact

Je kan effectief een verschil maken voor je richting! Aarzel zeker niet om beginnende problemen op tijd bij docenten aan te geven of problemen aan te kaarten op vergaderingen. Je hebt evenveel stemrecht als de proffen die daar aanwezig zijn, dus aarzel niet om het woord te nemen! Eventueel kan je bv. een bevraging bij studenten van je richting lanceren om te zien waar je je richting nog kan verbeteren en dit presenteren op een OC, zodat je met standpunten kan afkomen die zeker gedragen zijn door veel studenten en de docenten er dus niet naast kunnen kijken.