Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Het OER is misschien wel het belangrijkste reglement. Hierin staan de regels rond onderwijs en examens beschreven. Iedere student kan dit best eens lezen! Je vindt het OER hier terug.

Participatie- en Werkingsreglement

Het Participatie- en Werkingsreglement is het reglement van de Studentenraad, dat onder andere de regels over de werking van de Studentenraad en het verloop van verkiezingen bevat.

Statuut van de Student

Het statuut van de student is op elke student aan de UAntwerpen van toepassing. Hierin wordt ook de rechtspositie van de Studentenraad binnen de universiteit vastgelegd. 

ICT gedragscode

Hierin staat dat de ICT middelen die beschikbaar worden gesteld primair voor studiegerelateerd gebruik zijn, maar persoonlijk gebruik is binnen de perken van het normale toegelaten. Het studiegerelateerde gebruik heeft echter wel voorrang.

Je bent als student verantwoordelijk voor het goed omgaan met data, bijvoorbeeld gerelateerd aan onderzoek. Voor je masterproef bijvoorbeeld kan het ook belangrijk zijn om hier rekening mee te houden via een dataverwerkingsplan. Voor de beveiliging wordt van elke student verwacht om antivirussoftware op je laptop/gsm te installeren en deze te beveiligen met een veilig wachtwoord.

De ICT-systemen worden vaak ook door studenten gebruikt om te communiceren, bijvoorbeeld via e-mail. Dat mag, maar alleen wanneer je aanvraag via het studentenportaal wordt goedgekeurd.

Er staan nog meer regels in over hoe je met de middelen en de data van de UAntwerpen moet omgaan. Wanneer je hier een inbreuk op maakt, kan de UAntwerpen je als studeten de toegang tot het netwerk ontzeggen en de schade op je verhalen. Dit is echter een uitzonderlijke maatregel.

Gedragscode onderwijstaal

Bacheloropleidingen aan onze universiteit worden hoofdzakelijk in het Nederlands aangeboden. Toch kunnen hier wel vakken in voorkomen die in het Engels worden gegeven, bijvoorbeeld om internationale (Erasmus) studenten te kunnen verwelkomen. Deze komen in principe niet in het eerste studiejaar voor. Voor masteropleidingen wordt de onderwijstaal gekozen die het beste past bij het doelpubliek en studiegebied. In Vlaanderen geldt wel dat je altijd een gelijkwaardige Nederlandstalige equivalent in het studielandschap moet hebben.

Het studiemateriaal is bij voorkeur ook in het Nederlands ter beschikking, maar wanneer het kwalitatief beter is in het Engels, is dat ook perfect toegelaten.

Als student heb je het recht om je examen in het Nederlands af te leggen, ook al wordt het vak in het Engels gegeven bij Nederlandstalige opleidingen.

  • De faculteit kan de student verplichten om het examen in een andere taal af te leggen wanneer het gaat om:
    • Een taalvak die in de betreffende gedoceerd wordt
    • Anderstalige opleidingsonderdelen die, op initiatief van de student en met instemming van de faculteit, worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs;
  • De faculteit kan uitwisselingsstudenten de toestemming verlenen om het examen af te leggen in een andere taal.

Proffen moeten ten minste een C1 certificaat hebben om les te mogen geven in het Engels.

De bestuurstaal van onze universiteit is daarnaast ook Nederlands, wat betekent dat vergaderingen en dergelijke ook in het Nederlands moeten plaatsvinden.

Codex Hoger Onderwijs

Hierin zitten de regels rond onderwijs die op Vlaams niveau bepaald zijn. Hoofdstuk 4 hiervan gaat over de Studentenraad.