Wie is wie

Facultair Vertegenwoordiger

De facultair vertegenwoordig is een stuver per faculteit die mee in de Algemene Vergadering zit. Hieraan kan je al je vragen stellen, die dan eventueel meegenomen kunnen worden naar die vergadering. Deze persoon leidt meermaals het facultair overleg orgaan, waar alle stuvers van de faculteit samenzitten om problemen te bespreken. De facultair vertegenwoordiger kan voor jou dingen agenderen op de Algemene Vergadering. Wie jouw facultaire vertegenwoordiger is, vind je terug in het stuveroverzicht

Bureau

Het bureau is het dagelijks bestuur van de studentenraad. Aarzel zeker niet om een mail te sturen naar studentenraad@uantwerpen.be als je een probleem hebt dat de Studentenraad best aanpakt of andere Studentenraad gerelateerde vragen. Wie er in het bureau zit, kan je terugvinden op deze pagina.

Ombudspersoon

Bij de ombudspersoon kan je terecht als studenten conflicten hebben met de universiteit. 

Facultaire ombudspersoon

Bij de facultaire ombudspersoon kan je vaak met je studiegerelateerde conflicten terecht. Denk je bv. dat een professor zich niet aan de regels van het Onderwijs- en Examenreglement? Dan is dat de ombudspersoon die je kan contacteren.

Centrale ombudspersoon

Voor sommige problemen kan de facultaire ombudspersoon je doorverwijzen naar de centrale ombudspersoon. Als je facultaire ombudspersonen niet bereikbaar zijn kan je ook hier eens horen. 

Ombudspersoon voor stuvergeschillen

Heb je een probleem met een professor door je stuvermandaat? Als je bijvoorbeeld denkt dat een professor jou oneerlijk behandelt door je werk binnen de Studentenraad, kan je terecht bij  Katrien Dickele als ombudspersoon.

De contactgegevens van de ombudspersonen kan je terugvinden op deze pagina.