Veel studentenvertegenwoordigers, vooral uit de Algemene Vergadering, maken frequent gebruik van afkortingen. Deze afkortingen worden vaak ook gebruikt door het personeel aan de UAntwerpen zelf in vergaderingen en verslagen, en daarom kan het als beginnend stuver moeilijk zijn om te volgen als je geen idee hebt waar deze afkortingen voor staan. Vaak kan je de betekenis van afkortingen terugvinden op de Stuverwiki en indien niet, kan je die daar altijd toevoegen!

Voorbeelden

ZAPAAP/BAP en ATP kunnen allemaal in de OC zitten, samen met stuvers. Bv. ECTS-fiches kunnen hier aan bod komen. Vergaderingen (bv. AVOWRRvB, …) kunnen bv. op verschillende campussen (BC (CGBCMI en CDE) of CST (bv. HvL)) plaatsvinden of online.

Voor bv. externe raden of organen zoals VVS (die zorgen voor vertegenwoordiging in bv. de VLIRVLOR en VLUHR), ASO en ASRA kan het zijn dat je naar ergens anders moet.

Onder AUHA verstaan we de associatie APKDGAMA en UAntwerpen.

De UAntwerpen heeft een hoop verschillende faculteiten: BEFBDGGWLWOWRECSWTIWETIOB en ASoE.

UAntwerpen heeft een hoop verschillende diensten. Onder ADOND valt bv. WG OERWIKOCIKO en uiteraard nog veel meer. Onder SCS valt de STUVO (zoals DSSB). Het aanspreekpunt hiervan is het STIP. Enkele andere voorbeelden van diensten zijn MARCOM, het JOCICT (bv. voor SisA).

ASV is de samenstelling van ASK-StuwerUnifac en Studentenraad UAntwerpen. Zij houden zich bv. bezig met de VUAS-website (die tijdelijk niet beschikbaar is).