Studieprogramma van de bachelor geschiedenis

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de geschiedenis
Academiejaar :
Het voltijdse modeltraject van de 'Bachelor in de geschiedenis (volledig programma)' bestaat uit 180 studiepunten, te behalen in drie studiejaren van 60 studiepunten.

Modeltraject deel 1

Wijsbegeerte en sociale wetenschappen

Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Meersman, Hilde
Inleiding tot de wijsbegeerte6sp1e sem.
Vanheeswijck, Guy
Inleiding tot de sociale wetenschappen6sp2e sem.
Weyns, Walter
 

Methodologie van de geschiedenis

Historische methode6sp1e sem.
Stabel, Peter
Oefeningen paleografie3sp2e sem.
Marnef, Guido
 

Historische oefeningen

Verplicht opleidingsonderdeel.

Historische oefeningen 16sp1e+2e sem
Scheltiens, Vincent
 

Inleiding tot de geschiedenis

Deze opleidingsonderdelen worden tweejaarlijks aangeboden. Kijk bij de cursusinformatie na of dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden in een oneven of even academiejaar.

Geschiedenis van de oudheid6sp2e sem.
Laes, Christian
Geschiedenis van de middeleeuwen6sp1e sem.
Soens, Tim
Geschiedenis van de nieuwe tijd6sp2e sem.
NNB, -
De Munck, Bert
Geschiedenis van de nieuwste tijd6sp1e sem.
Greefs, Hilde
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Inleiding tot de wereldgeschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
History of the Islamic World6sp2e sem.
Dekkiche, Malika
Shaery-Yazdi, Roschanack
 
Kunstgeschiedenis6sp2e sem.
Newman, Abigail
 

Keuzeopleidingsonderdelen

3 studiepunten te kiezen

Middelnederlands3sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Middeleeuws Frans3sp1e sem.
Vanderheyden, Ann
Inleiding tot het Latijn3sp2e sem.
Laes, Christian
Engels: grammatica 13sp1e sem.
Brisard, Frank
 
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Inleiding tot de christelijke cultuur3sp2e sem.
Faesen, Robert
Fraeters, Veerle
Schepers, Kees
Van Osselaer, Tine
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Inleiding tot de joodse cultuur3sp1e sem.
Hofmeester, Karin
Geschiedenis van Centraal Europa3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Byzantijnse geschiedenis3sp2e sem.
Laes, Christian
De Iberische Wereld: Spanje en Latijns-Amerika, 1492-19923sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Geschiedenis van het gedrukte boek3sp2e sem.
Delsaerdt, Pierre
 

Modeltraject deel 2

Methodologie van de geschiedenis

Inleiding tot de historiografie3sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Erfgoed en publieksgeschiedenis3sp2e sem.
De Munck, Bert
Geschiedenis en beeld3sp1e sem.
Newman, Abigail
Van Osselaer, Tine
Geschiedenis en taal3sp1e sem.
Scheltiens, Vincent
Geschiedenis en getal6sp1e sem.
Blondé, Bruno
 

Historische oefeningen

Historische oefeningen 29sp1e+2e sem
Puttevils, Jeroen
Auwers, Michael
Van Ginderachter, Maarten
 

Heuristiek

Een opleidingsonderdeel te volgen in functie van de periode van de 'Historische oefeningen 2'

Heuristiek per historische periode: middeleeuwen en nieuwe tijd3sp1e sem.
Marnef, Guido
Puttevils, Jeroen
Heuristiek per historische periode: nieuwste tijd3sp1e sem.
de Smaele, Henk
Heuristiek per historische periode: Islamwereld3sp1e sem.
Dekkiche, Malika
Shaery-Yazdi, Roschanack
 

Inleiding tot de geschiedenis

Deze opleidingsonderdelen worden tweejaarlijks aangeboden. Kijk bij de cursusinformatie na of dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden in een oneven of even academiejaar.

Geschiedenis van de middeleeuwen6sp1e sem.
Soens, Tim
Geschiedenis van de nieuwe tijd6sp2e sem.
NNB, -
De Munck, Bert
Geschiedenis van de nieuwste tijd6sp1e sem.
Greefs, Hilde
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Inleiding tot de wereldgeschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
History of the Islamic World6sp2e sem.
Dekkiche, Malika
Shaery-Yazdi, Roschanack
Geschiedenis van de oudheid6sp2e sem.
Laes, Christian
 
Kunstgeschiedenis6sp2e sem.
Newman, Abigail
 

Historisch overzicht

Ecologische geschiedenis3sp2e sem.
Soens, Tim
 

Keuzeopleidingsonderdelen

In modeltraject deel 1 en 2 kiest de student in totaal 12 studiepunten uit onderstaande lijst.

Inleiding tot de christelijke cultuur3sp2e sem.
Faesen, Robert
Fraeters, Veerle
Schepers, Kees
Van Osselaer, Tine
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Inleiding tot de joodse cultuur3sp1e sem.
Hofmeester, Karin
Geschiedenis van de Nederlanden6sp1e sem.
Delsaerdt, Pierre
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van Centraal Europa3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Byzantijnse geschiedenis3sp2e sem.
Laes, Christian
Geschiedenis van België6sp1e sem.
Dhondt, Frederik
De Iberische Wereld: Spanje en Latijns-Amerika, 1492-19923sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Geschiedenis van het gedrukte boek3sp2e sem.
Delsaerdt, Pierre
 
Middelnederlands3sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Middeleeuws Frans3sp1e sem.
Vanderheyden, Ann
Inleiding tot het Latijn3sp2e sem.
Laes, Christian
Engels: grammatica 13sp1e sem.
Brisard, Frank
 
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Cantillon, Bea
Chinees: Cultuur6sp1e sem.
Pang, Ching Lin
Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Theatergeschiedenis6sp1e sem.
Meeus, Hubert
Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd6sp2e sem.
Meeus, Hubert
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog6sp1e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag6sp1e sem.
Absillis, Kevin
 

Modeltraject deel 3

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwing en cultuur3sp2e sem.
Levrau, François
 

Methodologie van de geschiedenis en historische kritiek

Bachelorscriptie9sp1e+2e sem
Blondé, Bruno
De Munck, Bert
Vermoesen, Reinoud
Greefs, Hilde
de Smaele, Henk
Soens, Tim
 
Erfgoed en publieksgeschiedenis3sp2e sem.
De Munck, Bert
Inleiding tot de historiografie3sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Geschiedenis en beeld3sp1e sem.
Newman, Abigail
Van Osselaer, Tine
 

Heuristiek per historische periode

De student kiest één opleidingsonderdeel uit de volgende lijst van de twee opleidingsonderdelen Heuristiek die nog niet gevolgd werden.

Heuristiek per historische periode: middeleeuwen en nieuwe tijd3sp1e sem.
Marnef, Guido
Puttevils, Jeroen
Heuristiek per historische periode: nieuwste tijd3sp1e sem.
de Smaele, Henk
Heuristiek per historische periode: Islamwereld3sp1e sem.
Dekkiche, Malika
Shaery-Yazdi, Roschanack
 

Geschiedenis per periode en gebied

De student kiest 6 opleidingsonderdelen, namelijk alle opleidingsonderdelen van een periode en alle opleidingsonderdelen van een domein. Studenten die Middeleeuwen of Nieuwe Tijd kiezen, volgen 'Premodern Islamic World' en studenten die Nieuwste Tijd kiezen, volgen 'Modern Islam World'. Studenten die Geschiedenis van de Islamwereld of Sociaal-Economische Geschiedenis als domein kiezen, volgen een vrij te kiezen extra opleidingsonderdeel uit onderstaande lijst:

Middeleeuwen: politiek en instellingen6sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Middeleeuwen: cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd: sociaal-economische geschiedenis6sp1e sem.
Blondé, Bruno
Stabel, Peter
Nieuwe tijd: politiek en instellingen6sp1e sem.
Thiry, Steven
Nieuwe tijd: cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Marnef, Guido
Nieuwste tijd: politiek en instellingen6sp1e sem.
Scheltiens, Vincent
Nieuwste tijd: cultuurgeschiedenis6sp1e sem.
de Smaele, Henk
Nieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenis6sp1e sem.
Van Damme, Ilja
Greefs, Hilde
The modern Islamic World: 1600-Today6sp2e sem.
Shaery-Yazdi, Roschanack
The premodern Islamic World: 600-16006sp1e sem.
Dekkiche, Malika
 

Historisch overzicht

Ecologische geschiedenis3sp2e sem.
Soens, Tim
 

Sociale wetenschappen

Inleiding tot de sociale geografie3sp2e sem.
Verhetsel, Ann