Studieprogramma van de bachelor geschiedenis

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de geschiedenis
Academiejaar :
Het voltijdse modeltraject van de 'Bachelor in de geschiedenis (volledig programma)' bestaat uit 180 studiepunten, te behalen in drie studiejaren van 60 studiepunten.

Modeltraject deel 1

Wijsbegeerte en sociale wetenschappen

Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Meersman, Hilde
Inleiding tot de wijsbegeerte6sp1e sem.
Vanheeswijck, Guy
Inleiding tot de sociale wetenschappen6sp2e sem.
Weyns, Walter
 

Methodologie van de geschiedenis

Historische methode6sp1e sem.
Stabel, Peter
Soens, Tim
Oefeningen paleografie3sp2e sem.
Marnef, Guido
 

Historische oefeningen

Verplicht opleidingsonderdeel

Historische oefeningen 16sp1e+2e sem
Beyen, Marnix
 

Inleiding tot de geschiedenis

Geschiedenis van de oudheid6sp2e sem.
Laes, Christian
Geschiedenis van de middeleeuwen6sp1e sem.
Soens, Tim
Geschiedenis van de nieuwe tijd6sp2e sem.
De Munck, Bert
Van Gelder, Klaas
Geschiedenis van de nieuwste tijd6sp1e sem.
Greefs, Hilde
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Inleiding tot de wereldgeschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
History of the Islamic World6sp2e sem.
Dekkiche, Malika
 
Kunstgeschiedenis6sp2e sem.
Newman, Abigail
 

Keuzeopleidingsonderdelen

3 studiepunten te kiezen

Middelnederlands3sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Middeleeuws Frans3sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Inleiding tot het Latijn3sp2e sem.
Laes, Christian
Engels: grammatica 13sp1e sem.
Brisard, Frank
 
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Inleiding tot de christelijke cultuur3sp2e sem.
Faesen, Robert
Schepers, Kees
Van Osselaer, Tine
Arblaster, John
Inleiding tot de joodse cultuur3sp1e sem.
Hofmeester, Karin
Geschiedenis van Centraal Europa3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Byzantijnse geschiedenis3sp2e sem.
Laes, Christian
De Iberische Wereld: Spanje en Latijns-Amerika, 1492-19923sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Geschiedenis van het gedrukte boek3sp2e sem.
Delsaerdt, Pierre
European values: discourses and perspectives6sp2e sem.
Touquet, Heleen
Vrouwen in de Europese cultuurgeschiedenis. Een inleiding3sp2e sem.
Van Osselaer, Tine
Arblaster, John
Christelijk erfgoed: Inhoud en beheer6sp2e sem.
Arblaster, John
Geschiedenis van de Nederlanden3sp1e sem.
Delsaerdt, Pierre
 

Modeltraject deel 2

Methodologie van de geschiedenis

Inleiding tot de historiografie3sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Erfgoed en publieksgeschiedenis3sp2e sem.
De Munck, Bert
Sax, Aline
Geschiedenis en beeld3sp1e sem.
Newman, Abigail
Van Osselaer, Tine
Geschiedenis en taal3sp1e sem.
Beyen, Marnix
Geschiedenis en getal6sp1e sem.
Blondé, Bruno
 

Historische oefeningen

Historische oefeningen 29sp1e+2e sem
De Munck, Bert
Greefs, Hilde
 

Heuristiek

Een opleidingsonderdeel te volgen in functie van de periode van de 'Historische oefeningen 2'

Heuristiek per historische periode: middeleeuwen3sp1e sem.
Puttevils, Jeroen
Heuristiek per historische periode: nieuwe tijd3sp1e sem.
Marnef, Guido
Heuristiek per historische periode: nieuwste tijd3sp1e sem.
de Smaele, Henk
Shaery-Yazdi, Roschanack
 

Inleiding tot de geschiedenis

Deze opleidingsonderdelen worden tweejaarlijks aangeboden. Kijk bij de cursusinformatie na of dit opleidingsonderdeel wordt aangeboden in een oneven of even academiejaar.

Geschiedenis van de middeleeuwen6sp1e sem.
Soens, Tim
Geschiedenis van de nieuwe tijd6sp2e sem.
De Munck, Bert
Van Gelder, Klaas
Geschiedenis van de nieuwste tijd6sp1e sem.
Greefs, Hilde
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Inleiding tot de wereldgeschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
History of the Islamic World6sp2e sem.
Dekkiche, Malika
Geschiedenis van de oudheid6sp2e sem.
Laes, Christian
 
Kunstgeschiedenis6sp2e sem.
Newman, Abigail
 

Historisch overzicht

Verplicht opleidingsonderdeel

Ecologische geschiedenis3sp2e sem.
Soens, Tim
 

Keuzeopleidingsonderdelen

In modeltraject deel 1 en 2 kiest de student in totaal 12 studiepunten uit onderstaande lijst.

Inleiding tot de christelijke cultuur3sp2e sem.
Faesen, Robert
Schepers, Kees
Van Osselaer, Tine
Arblaster, John
Inleiding tot de joodse cultuur3sp1e sem.
Hofmeester, Karin
Geschiedenis van de Nederlanden3sp1e sem.
Delsaerdt, Pierre
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van Centraal Europa3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Byzantijnse geschiedenis3sp2e sem.
Laes, Christian
De Iberische Wereld: Spanje en Latijns-Amerika, 1492-19923sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Geschiedenis van het gedrukte boek3sp2e sem.
Delsaerdt, Pierre
European values: discourses and perspectives6sp2e sem.
Touquet, Heleen
Vrouwen in de Europese cultuurgeschiedenis. Een inleiding3sp2e sem.
Van Osselaer, Tine
Arblaster, John
Christelijk erfgoed: Inhoud en beheer6sp2e sem.
Arblaster, John
 
Middelnederlands3sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Middeleeuws Frans3sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Inleiding tot het Latijn3sp2e sem.
Laes, Christian
Engels: grammatica 13sp1e sem.
Brisard, Frank
 
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Kuypers, Sarah
Chinees: Cultuur6sp1e sem.
Pang, Ching Lin
Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie6sp1e sem.
Van Praag, Lore
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Theatergeschiedenis: van de oudheid tot de 18de eeuw3sp1e sem.
Meeus, Hubert
Theatergeschiedenis: van de 18de tot de 20ste eeuw3sp2e sem.
NNB, -
Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: Middeleeuwen3sp1e sem.
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: Vroegmoderne tijd3sp2e sem.
Meeus, Hubert
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog6sp1e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag6sp1e sem.
Debergh, Gwennie
Absillis, Kevin
 
Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lauwers, Dirk
Van Praag, Lore
Vandepitte, Ewoud
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Verbist, Gerlinde
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
 

Modeltraject deel 3

Levensbeschouwelijke vorming

De student kiest 1 opleidingsonderdeel (3 studiepunten)

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Methodologie van de geschiedenis en historische kritiek

Bachelorscriptie9sp1e+2e sem
Marnef, Guido
Van Damme, Ilja
Tritsmans, Bart
De Block, Greet
Saelens, Wout
 
Erfgoed en publieksgeschiedenis3sp2e sem.
De Munck, Bert
Sax, Aline
Inleiding tot de historiografie3sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Geschiedenis en beeld3sp1e sem.
Newman, Abigail
Van Osselaer, Tine
 

Heuristiek per historische periode

De student kiest één opleidingsonderdeel uit de volgende lijst van de twee opleidingsonderdelen Heuristiek die nog niet gevolgd werden.

Heuristiek per historische periode: middeleeuwen3sp1e sem.
Puttevils, Jeroen
Heuristiek per historische periode: nieuwe tijd3sp1e sem.
Marnef, Guido
Heuristiek per historische periode: nieuwste tijd3sp1e sem.
de Smaele, Henk
Shaery-Yazdi, Roschanack
 

Geschiedenis per periode en gebied

De student kiest 5 opleidingsonderdelen: één van volgende twee vakken: ‘The Premodern Islamic World, 600–1600’ of ‘The Modern Islam World, 1600–today’; alle opleidingsonderdelen van één gebied (sociaal-economische geschiedenis, politiek en instellingen of cultuurgeschiedenis) en het restant van de 5 vakken vrij te kiezen uit de lijst.

Middeleeuwen: politiek en instellingen6sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Middeleeuwen: cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Fraeters, Veerle
middeleeuwen & nieuwe tijd: sociaal-economische geschiedenis6sp1e sem.
Blondé, Bruno
Saelens, Wout
Nieuwe tijd: politiek en instellingen6sp1e sem.
Van Gelder, Klaas
Nieuwe tijd: cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Marnef, Guido
Nieuwste tijd: politiek en instellingen6sp1e sem.
Beyen, Marnix
Nieuwste tijd: cultuurgeschiedenis6sp1e sem.
de Smaele, Henk
Nieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenis6sp2e sem.
Van Damme, Ilja
Greefs, Hilde
The modern Islamic World: 1600-Today6sp2e sem.
Shaery-Yazdi, Roschanack
The premodern Islamic World: 600-16006sp1e sem.
Dekkiche, Malika
 

Historisch overzicht

Ecologische geschiedenis3sp2e sem.
Soens, Tim
 
Geschiedenis van België3sp1e sem.
Van Goethem, Herman
Vandenbogaerde, Sebastiaan
Geschiedenis van kolonisatie en dekolonisatie: Centraal-Afrika en België3sp2e sem.
Beyen, Marnix
Van Ginderachter, Maarten
 

Sociale wetenschappen

Inleiding tot de sociale geografie3sp2e sem.
Verhetsel, Ann