Kwaliteitszorg in de bachelor geschiedenis

Elke opleiding aan de Universiteit Antwerpen doorloopt een zesjarige kwaliteitszorgcyclus met halverwege een moment van interne procesbewaking en –sturing.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding geschiedenis.

De zesjarige kwaliteitszorgcyclus wordt afgesloten met een peer review. Op basis van een zelfreflectie gaat de opleiding in gesprek met een peerreviewteam dat bestaat uit interne en externe experten en een student.

Op 29 en 30 oktober 2018 bezocht het peerreviewteam de opleiding geschiedenis en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Het reviewteam feliciteert de opleiding met haar curriculum en de wijze waarop dit vormgegeven wordt. De opleiding geschiedenis vormt academisch geschoolde studenten met een focus op kritische reflectie. Onderzoek staat centraal in de opleiding. De historische overzichtsvakken worden gecombineerd met een overtuigende methodologische lijn waarin onderzoeksvaardigheden stap voor stap worden aangeleerd en geïntegreerd worden geëvalueerd. De opleiding maakt een duidelijke link met hedendaagse maatschappelijke thema’s. Vooral de aandacht voor ecologische geschiedenis is een sterk punt, de uitwerking van de leerlijn ‘geschiedenis van de islamwereld’ is zelfs uniek in Vlaanderen. De opleiding kiest voor een student georiënteerde benadering waarbij veel aandacht gaat naar het geven van feedback.

Studenten onderschatten vaak welke belangrijke vaardigheden ze leren. De opleiding gaat dan ook de zgn. transferable skills – competenties zoals schriftelijke communicatie en analyse- en interpretatietechnieken – meer expliciteren. Op het vlak van internationalisering zal de opleiding nog meer inzetten op het creëren van een international classroom door in groepswerken en bij uitwisselingsinitiatieven steeds te zorgen voor interactie tussen de Antwerpse en de buitenlandse studenten.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.