Side header image

(Werk)boeken Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding

De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs brengt heel wat specifieke vragen en problemen met zich mee. De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen ontwikkelde een reeks van (werk)boekjes om zowel leerlingen en studenten als begeleiders en ouders te ondersteunen. De werkboeken kunnen zowel individueel gebruikt worden, als ter ondersteuning in een individuele begeleiding of een training.

 

meisje kiest tussen twee kleedjesKijk op kiezen - Een stappenplan voor studie- en beroepskeuze

Prijs: 10 EURO

Wie vandaag voor een professionele of academische bachelor wil kiezen, heeft onnoemelijk veel opties. En wat als je na je beslissing toch begint te twijfelen aan je keuze? Bovendien houdt het kiezen niet op. Want na je bachelor kan je nog voor een master kiezen. Of misschien wil je toch de arbeidsmarkt op? Maar welke jobs passen er dan bij jou? Om greep te krijgen op je studie- en beroepskeuzeproces kan je aan de slag met dit werkboek.

 

jongen met verrekijkerFocus op faalangst – Faalangst begrijpen en aanpakken

Prijs: 10 EURO

Studeren aan de universiteit of hogeschool brengt voor iedereen een zekere mate van spanning met zich mee. Soms kan je echter faalangst ontwikkelen, die een ernstige belemmering kan vormen voor je leren en leven. Dit werkboek is geen wondermiddel, wel een eerste stap om zelf dit lastige probleem aan te pakken. In het eerste deel vind je een beschrijving van angst en faalangst en kanje je eigen probleem in kaart brengen. Vanuit dit inzicht kan je in het tweede deel aan de slag met een aantal bruikbare strategieën en oefeningen.

 

jongen is een pizza aan het bereidenStarten met studeren - Ingrediënten voor je studieaanpak in het hoger onderwijs

 Prijs: 15 EURO

Studeren in het hoger onderwijs is een hele uitdaging. Hoe begin je aan zo’n grote cursus? Hoe plan je alles in? Hoe bereid je je best voor op de examens? Het vergt een andere strategie dan in het secundair onderwijs en het is niet altijd gemakkelijk om een eigen studiemethode te vinden. In "Starten met studeren" ga je aan de hand van concrete oefeningen na welke stappen je kan zetten om je studieaanpak te verbeteren.

 

auto is aan het tankenHet leerkrediet in het hoger onderwijs -  Studiepunten als signaal

Prijs: 15 EURO

Sinds 2008-2009 heeft de overheid het leerkrediet ingevoerd, in het kader van de nieuwe financiering van het hoger onderwijs. Het leerkrediet wil de student aansporen tot een doordachte, gemotiveerde studiekeuze én tot meer inzet en verantwoordelijkheid tijdens de opleiding. De impact van dit systeem is groot: een inschrijving in het hoger onderwijs is bijvooorbeeld niet meer evident bij een tekort aan leerkrediet. Studiepunten zijn hierin het centraal gegeven: ze beïnvloeden het sociaal statuut van de student. Dit gloednieuwe boekje informeert studenten, leerkrachten, begeleiders, ouders en docenten over een systeem dat voor velen ondoorzichtig is.

 

Verder studeren met autisme - Praktische handvatten voor studenten, docenten en begeleiders in het hoger onderwijs

Prijs: 15 EURO

Steeds meer jongeren met autisme studeren verder in het hoger onderwijs. Deze positieve evolutie betekent ook een extra uitdaging voor studenten, ouders en begeleiders, en docenten. De dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding heeft een boek uitgebracht voor deze studenten en hun omgeving, om houvast te bieden bij de overgang naar het hoger onderwijs en in de hele studieloopbaan. Tien relevante thema’s uit het studie- en studentenleven worden in beeld gebracht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er wordt ingezoomd op de sterktes en beperkingen van studenten met autisme, en er worden tips aangereikt voor studenten, begeleiders en docenten. Vragenlijsten en checklists kunnen het uitgangspunt vormen voor (zelf)reflectie bij alle betrokkenen. Het boek is ontstaan vanuit de praktijk - vooral vanuit het geloof in de kracht van deze studenten – en geschreven voor de praktijk.

 

Deze publicaties kunnen besteld worden door een mailtje te sturen naar het STudentenInformatiePunt (STIP) met vermelding van:

  • de naam van de publicatie
  • het aantal exemplaren
  • je naam en adres en (indien relevant) je organisatie

Nadien volgen verdere instructies over de betaling en verzending. Uiteraard kan je ook langskomen en een publicatie aankopen aan de balie van het STIP.

Contact

STudentenInformatiePunt (STIP) Stadscampus - Gebouw E (Agora)
Eerste verdieping
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 48 72
stip@uantwerpen.be