Ombudspersoon

Voor conflictbemiddeling (spreek bij voorkeur eerst je individuele doctoraatscommissie aan)

De ombudspersoon heeft tot taak te bemiddelen indien er zich conflicten voordoen in de werkrelatie tussen -in de eerste plaats maar niet uitsluitend- doctorandus en promotor.

Werner Jacobs

Contact

Werner Jacobs Tel. 03 821 31 21
Werner.Jacobs@uantwerpen.be