Aanvraagvoorwaarden

 • De promotor moet op de hoogte zijn van de aanvraag maar het is de verantwoordelijkheid van de doctorandus om zijn budget op een verstandige manier te beheren. De stand van je budget kan je altijd nakijken in SisA. De goedkeuring van het krediet gebeurt door de Antwerp Doctoral School.
   
 • De aanvragen gebeuren per academiejaar. Deadline is telkens de laatste dag van het academiejaar (rond eind september). Activiteiten van vorige academiejaren komen niet in aanmerking. Vraag dus tijdig je terugbetaling van summerschools of zomercongressen aan! Activiteiten die overlopen van het vorige academiejaar in het huidige academiejaar, kunnen in het huidige academiejaar aangevraagd worden.
   
 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in de doctoraatsopleiding als doctoraatsstudent op het tijdstip van de activiteit en van de aanvraag
   
 • De activiteit moet reeds plaatsgevonden hebben op het moment van aanvraag, enkel terugbetalingen komen dus in aanmerking (met uitzondering van StatUA en Linguapolis cursussen, zij hebben een specifiek terugbetalingssysteem, zie 'specifieke procedures Linguapolis, StatUA en PAVO Proefdierkunde'). De Antwerp Doctoral School doet geen rechtstreekse betalingen aan een organisatie, enkel terugbetalingen achteraf aan de doctorandus zelf.
   
 • Als personeelslid van de Universiteit Antwerpen moet je je aanvraag voor opleidingskrediet via het elektronische systeem I-Expense indienen. Als je geen personeelslid van de Universiteit Antwerpen bent, dien je je dossier per post in bij de Financiële Dienst. Beide procedures worden onder 'aanvraagprocedure standaard' in detail beschreven.

Contact

Antwerp Doctoral School Campus Middelheim
E.005
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
DoctoralEducation@uantwerpen.be