UCSIA/IJS-Leerstoel voor joods-christelijke relaties 2008-2009: Prof. dr. David Ruderman

In het kader van de gezamenlijke leerstoel die het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en het Instituut voor Joodse Studies, Universiteit Antwerpen (IJS) sinds dit academiejaar inrichten, worden er twee (Engelstalige) publiekslezingen georganiseerd met de eerste houder van de leerstoel, professor David B. Ruderman van het ‘Center for Advanced Judaic Studies’, Universiteit van Pennsylvania. Hij zal tevens een (Engelstalige) cursus van vijf lessen verzorgen over ‘Modern Jewish Intellectual and Cultural History’. 

Jewish and Christian Cultures in Early Modern Europe:
A Textual Seminar and Conversation between Anthony Grafton (Princeton University / Universiteit Leiden) and David Ruderman (Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania / Universiteit Antwerpen)
Donderdag 12/2/2009, 20:00
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 (Hof van Liere), 2000 Antwerpen

Het startschot voor de UCSIA/IJS-leerstoel 2008-2009 wordt gegeven door deze ontmoeting tussen twee experten op het gebied van joods-christelijke relaties. Uitgaand van een analyse van een aantal primaire teksten zullen prof. David Ruderman en prof. Anthony Grafton in dialoog treden over de joodse en christelijke cultuur in het vroegmoderne Europa. 

Two American Jewish Responses to Modernity: Mordechai Kaplan and Abraham Heschel
David Ruderman (Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania / Universiteit Antwerpen)
Donderdag 5/3/2009, 20:00
Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 (Hof van Liere), 2000 Antwerpen

Naar aanleiding van de cursus “Modern Jewish Intellectual and Cultural History” die prof. David Ruderman van begin februari tot midden maart 2009 aan de Universiteit Antwerpen zal doceren, zal prof. Ruderman een avondlezing wijden aan leven en werk van Mordechai Kaplan, een van de sterkste critici van het orthodoxe jodendom en de reform beweging, en Abraham Joshua Heschel, een van de door christenen meest gelezen joodse theologen en vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap op het Vaticaans Concilie II. 

“Modern Jewish Intellectual and Cultural History”
David Ruderman (Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania / Universiteit Antwerpen)
Dinsdag 10, 17, 24 februari, en dinsdag 3 en 10 maart 2009, 18:00-21:15, en donderdag 5 maart, 20:00-21:00
Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14 (R.013), 2000 Antwerpen

De cursus “Modern Jewish Intellectual and Cultural History” biedt een overzicht van de joodse intellectuele culturele geschiedenis van de late 18de eeuw tot vandaag. De joodse verlichting, het conservatieve en neo-orthodoxejudaïsme, het zionistische en joodse socialistische denken, evenals het joodse denken in de 20ste eeuw, in het bijzonder in de context van de Holocaust komen achtereenvolgens aan bod. Hiervoor worden primaire teksten van o.a. Mendelssohn, Geiger, Hirsch, Herzl, Achad-ha-Am, Baeck, Buber, Kaplan, worden gelezen en wordt de interactie van deze denkers met hun christelijke, Europese omgeving geanalyseerd. 

Deze cursus kan gevolgd worden door elke geïnteresseerde maar ook als keuzevak binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (niveau: Bachelor). Er is geen specfieke voorkennis vereist, behalve de kennis van het Engels. Syllabus met teksten beschikbaar en mogelijkheid tot ‘take home’ examen. 

David B. Ruderman is the Joseph Meyerhoff Professor of Modern Jewish History and the Ella Darivoff director of the Center for Advanced Judaic Studies at the University of Pennsylvania. Professor Ruderman was educated at the City College of New York, the Teacher’s Institute of the Jewish Theological Seminary of America, and Columbia University. He received his rabbinical degree from the Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion in New York, and his PhD in Jewish history from the Hebrew University of Jerusalem. Professor Ruderman has taught in the Graduate School of the Jewish Theological Seminary of America in New York, the Hebrew University in Jerusalem, and was a fellow at the Institute for Advanced Study at the Hebrew University. In June 2001, the National Foundation for Jewish Culture honored him with its lifetime achievement award for his work in Jewish history. 
Selected Publications: Connecting the Covenants: Judaism and the Search for Christian Identity in Eighteenth-Century England (2007); Cultural Intermediaries: Jewish Intellectuals in Early Modern Italy (2004); Jewish Thought and Scientific Discovery in Early Modern Europe (2001); Jewish Enlightenment in an English Key: Anglo-Jewry’s Construction of Modern Jewish Thought (2000); Jewish Thought and Scientific Discovery in Early Modern Europe (1995).