UCSIA/IJS Leerstoel 2010-2011: Prof. dr. Elisheva Carlebach

Prof. dr. Elisheva Carlebach, Salo W. Baron Professor of Jewish History, Culture and Society, Columbia University 

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen en het instituut voor Joodse studies engageerden zich tijdens het academiejaar 2008-2009 om hun gezamelijke aandacht voor joods-christelijke relaties tot uitdrukking te brengen door een nieuwe leerstoel in te richten aan de Universiteit Antwerpen. Het doel van deze leerstoel is de studie van het jodendom en de hebraistiek vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog in het hedendaagse Europa te bevorderen. In het academiejaar 2010-2011, de derde editie van dit initiatief, bekleedt Professor Elisheva Carlebach van de Columbia University (New York, VS) de leerstoel. Zij zal twee vrij toegankelijke avondlezingen geven voor een breder publiek, alsook enkele gastcolleges doceren binnen het departement geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. 

Avondlezingen
Donderdag 17 februari 2011, 20:00 - Divided Souls: Jews, Christians and Converts in Early Modern Europe 
Dinsdag 22 februari 2011, 20:00 - Jewish-Christian Time: Polemics in the Representation of Time 
Locatie: Hof van Liere, Universiteit Antwerpen - Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Elisheva Carlebach is Salo Baron Professor of Jewish History, Culture, and Society aan het Department of History van de Columbia University. Zij was als onderzoeker verbonden aan de New York Public Library Center for Scholars and Writers, en heeft tot tweemaal toe een National Endowment for the Humanities Fellowship verkregen. Prof. Carlebach is op heden Chair of the Academic Advisory Council of the Center for Jewish History; Secretary of the American Academy for Jewish Research; Co-Chair of Doctoral Fellowship Awards Program at the National Foundation for Jewish Culture, alsook co-redacteur van AJS Review. Haar expertise situeert zich op het gebied van de culturele en intellectuele geschiedenis van het jodendom in het vroegmoderne West-Europa. Tot haar voornaamste publicaties behoren onder meer The Pursuit of Heresy: Rabbi Moses Hagiz and the Sabbatian Controversies. (Columbia University Press, 1990 – laureaat van de Salo Baron Prize en de National Jewish Book Award), Divided Souls: Jewish Converts to Christianity in Early Modern German Lands, 1550-1750 (Yale University Press, 2001), en Palaces of Time: Jewish Calendar and Culture in Early Modern Europe (in voorbereiding bij Harvard University Press).