De representatie van de Holocaust in hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur

Dr. Katrien Vloeberghs

Promotor: Prof. Dr. Vivian Liska

Het postdoctorale onderzoeksproject van Dr. Katrien Vloeberghs analyseerde de representatie van de Holocaust in hedendaagse Europese, Israëlische en Amerikaanse kinder- en jeugdliteratuur (vanaf 1980). De recente en snelle uitbreiding van kinder- en jeugdboeken over dit thema is bijzonder opmerkelijk wanneer men uitgaat van de inherente onverzoenbaarheid tussen de traditionele premissen en principes van kinderliteratuur aan de ene kant en de problematiek van Holocaustrepresentaties wat betreft de omvang van de horror en het gewicht van de gevolgen ervan aan de andere kant. De analyse onderzoekt hoe kinderliteratuur zich niet neerlegt bij de onmogelijkheid om hierover te schrijven, maar integendeel deze onverzoenbaarheid confronteert en aangaat als een creatieve uitdaging. De studie belicht precies die kenmerken van kinder- en jeugdliteratuur (plots, figuren, stijlen, scènes en passages) die verwijzen naar vernieuwende manieren om historische feiten over te brengen, onbeschrijflijke gruwel met literaire middelen toch te evoceren, en meer algemeen, recht te doen aan de moeilijkheden om de Holocaust te "vertellen" binnen de beperkingen en mogelijkheden van het medium kinder- en jeugdliteratuur.