German-Jewish Thought and Its Afterlife: A Tenuous Legacy (Vivian Liska)

In German-Jewish Thought and Its Afterlife geeft Vivian Liska een innovatieve kijk op de veranderende vorm en functie van begrippen als messianisme, wet, ballingschap, herinnering en de overdracht van deze denktraditie zelf in drie verschillende periodes: het Duits-Joodse modernisme, het postmodernisme en de huidige periode. Liska vestigt de aandacht op deze elementen van de Joodse traditie in het werk van Franz Kafka, Walter Benjamin, Gershom Scholem, Hannah Arendt en Paul Celan. Daarbij reflecteert ze over zowel de dialogen en gesprekken tussen deze auteurs als over de receptie van hun werk. Ze laat zien hoe deze Joodse dimensie van hun geschriften wordt gewijzigd maar duidelijk aanwezig blijft in de theorieën van Maurice Blanchot en Jacques Derrida. Bovendien toont ze hoe het wordt toegeëigend dan wel afgewezen door enkele van de meest invloedrijke denkers aan het begin van de 21ste eeuw zoals Giorgio Agamben, Slavoj Žižek en Alain Badiou.

Book event - Retrospective response by Prof. Vivian Liska

Click here to read the retrospective response of Prof. Vivian Liska to the book event on the occasion of the publication of her book "German-Jewish Thought and Its Afterlife: A Tenuous Legacy" (11 June 2017, Hebrew University of Jerusalem).

Book event 11/06/2017