The Devotion and Promotion of Stigmatics in Europe, c. 1800–1950 (2020)

In the nineteenth century a new type of mystic emerged in Catholic Europe. While cases of stigmatisation had been reported since the thirteenth century, this era witnessed the development of the ‘stigmatic’: young women who attracted widespread interest thanks to the appearance of physical stigmata. To understand the popularity of these stigmatics we need to regard them as the ‘saints’ and religious ‘celebrities’ of their time. With their ‘miraculous’ bodies, they fit contemporary popular ideas (if not necessarily those of the Church) of what sanctity was. As knowledge about them spread via modern media and their fame became marketable, they developed into religious ‘celebrities’.

Het boek is verschenen in de reeks Numen Book Series en is uitgegeven door Brill in Leiden.

Via de website van de uitgever is een gratis download beschikbaar.

'Komt pelgrims, komt hier'. Devotioneel drukwerk voor bedevaartsplaatsen in Vlaanderen en Brabant (1500-1850) (2020)

Dit boek biedt een historische studie van het religieuze drukwerk voor plaatsgebonden devoties, gelegen op het grondgebied van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant, vervaardigd in de periode van de zestiende tot de achttiende eeuw. Dankzij een hoge concentratie aan producenten en afnemers van drukwerk en de aanwezigheid van wijdvertakte communicatienetwerken stond gelovigen en bedevaartgangers in de talrijke cultusplaatsen in deze regio een ruime keuze aan devotioneel en promotioneel drukwerk ter beschikking. Aanvankelijk, vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw, ging het voornamelijk om bedevaartvaantjes, maar vanaf de wederopbloei van de heiligenverering tijdens de contrareformatie werd het aanbod verrijkt met boekjes, gebedsblaadjes, bedevaartprenten en -vaantjes. Deze rijk geïllustreerde studie bespreekt de verschillende functies en betekenissen die de afnemers en gebruikers aan dit bedevaartdrukwerk hebben toegeschreven en welke veranderingen dit medium in de loop der eeuwen onderging. De auteur beschrijft de belangrijkste evoluties inzake inhoud, vorm, bestemming en reikwijdte van de verschillende informatiedragers binnen hun specifieke historische, ideologische, rituele en ruimtelijke context. Ondanks een lange traditie van etnografische belangstelling voor oude devotiegrafiek, bleef het onderzoek naar bedevaartdrukwerk tot nu toe gefragmenteerd. Het voorliggende werk geeft een ongezien volledig overzicht van het beeld- en tekstmateriaal dat in Brabant en Vlaanderen ten behoeve van het bedevaartwezen werd gedrukt. Zodoende legt het ook een brede basis voor verder onderzoek.

Deze postume publicaties van Alfons Thijs ( + 2014) is voltooid onder redactie van Jonas Van Mulder, in samenwerking met Ilse Eggers, Daniël Ermens en Erna Van Looveren.

Het boek is verschenen in de reeks Miscellanea Neerlandica en uitgegeven door Peeters Publishers in Leuven.

Literatuur en religie (2020)

In de nasleep van 9/11 heeft religie een comeback gemaakt als geopolitieke en discursieve realiteit. Ook de literatuurwetenschap richt de blik steeds vaker op religie in de culturele productie van heden en verleden.

Dit CLW-nummer geeft aandacht aan een breed palet van literaire tradities, confessies en methodologische invalshoeken, met onderwerpen van moderne zenboeddhistische autobiografieën tot de joodse stadsroman, en van de reis van een bijbelmotief tot soefimotieven in Duitse literatuur.

Deze bundel, onder redactie van Veerle Fraeters, Tijl Nuyts en Gwennie Debergh, bevat de lezingen van het congres van de Vereniging Vlaamse Algemene Literatuurwetenschap (VAL) dat in december 2018 plaatsvond in Antwerpen.

Cahier voor Literatuurwetenschap 12 is uitgegeven bij Academia Press / Lannoo (2020).

Mystical Anthropology (2017)

​John Arblaster en Rob Faesen (red.), Mystical Anthropology. Authors from the Low Countries. Oxford: Routledge, 2017.

Het 'mystical anthropology' project was een gemeenschappelijk project van de leden van het Ruusbroecgenootschap dat in academiejaar 2010-2011 was begonnen met een gezamenlijk college aan de Universiteit Antwerpen. In de zomer van 2011 volgden twee sessies op het Medieval Congress in Leeds. De resultaten van dit project zijn nu beschikbaar in de bundel Mystical Anthropology. Authors from the Low Countries.

Uitgeverij Routledge omschrijft de inhoud als volgt: 'The question of the ‘structure’ of the human person is central to many mystical authors in the Christian tradition. This book focuses on the specific anthropology of a series of key authors in the mystical tradition in the medieval and early modern Low Countries. Their view is fundamentally different from the anthropology that has commonly been accepted since the rise of Modernity. This book explores the most important mystical authors and texts from the Low Countries including: William of Saint-Thierry, Hadewijch, Pseudo-Hadewijch, John of Ruusbroec, Jan van Leeuwen, Hendrik Herp, and the Arnhem Mystical Sermons. The most important aspects of mystical anthropology are discussed: the spiritual nature of the soul, the inner-most being of the soul, the faculties, the senses, and crucial metaphors which were used to explain the relationship of God and the human person. Two contributions explicitly connect the anthropology of the mystics to contemporary thought. This book offers a solid and yet accessible overview for those interested in theology, philosophy, history, and medieval literature.'

Naast de introdutie ('The Question of Mystical Anthropology') en de conclusie door John Arblaster en Rob Faesen bevat het boek de volgende bijdragen:

 1. Paul Verdeyen, 'William of Saint-Thierry and His Trinitarian Mysticism'
 2. Veerle Fraeters, 'The Mystic’s Sensorium: Modes of Perceiving and Knowing God in Hadewijch’s Visions'
 3. John Arblaster en Rob Faesen, '"The Wild, Wide Oneness": Aspects of the Soul and Its Relationship with God in Pseudo-HadewijchIn'
 4. Rob Faesen, '"Poor in Ourselves and Rich in God": Indwelling and Non-identity of Being (Wesen) and Suprabeing (Overwesen) in John of Ruusbroec'
 5. Rik Van Nieuwenhove, 'Ruusbroec’s Notion of the Contemplative Life and his Understanding of the Human Person'
 6. Patrick Cooper, 'Retrieving Ruusbroec’s Relational Anthropology in Conversation with Jean-Luc Marion'
 7. Satoshi Kikuchi, 'Jan van Leeuwen’s Mystical Anthropology: A Testimony of Lay Mysticism from Medieval Brabant'
 8. Thom Mertens, 'The Playing Field of Mysticism: Middle Dutch Anthropological Terminology in the Spieghel der volcomenheit by Hendrik Herp o.f.m.' 
 9. Ineke Cornet, 'The Inner Ascent to God and the Innermost of the Human Person in the Arnhem Mystical Sermons'
 10.  Kees Schepers, 'Multilayeredness of the Highest Faculties in the Arnhem Mystical Sermons'

Brochure: 90 jaar Ruusbroecgenootschap (2015)

​Het Ruusbroecgenootschap vierde zijn 90ste verjaardag in 2015. Voor deze speciale gelegenheid werd een brochure met hoogtepunten uit de bijzondere collecties van de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap uitgegeven.

August den Hollander en Erna van Looveren (red.), Het Ruusbroecgenootschap. 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed. Antwerpen: Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, 2015 (pdf - 3 Mb - Nederlands).

August den Hollander, Daniël Ermens en Erna Van Looveren (red.), The Ruusbroec Institute Library. Treasuring Spiritual Heritage of the Low Countries. Antwerpen: Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, 2016 (pdf - 3 Mb - Engels).

The Complete Ruusbroec (2014)

​Guido de Baere & Thom Mertens (red.), The complete Ruusbroec. 2 dln. Turnhout: Brepols, 2014, Corpus Christianorum Scholars Version.

 • Vol. 1: English Translation
 • Vol. 2: Middle Dutch Text


A Companion to John of Ruusbroec (2014)

​John Arblaster & Rob Faesen (red.), A companion to John of Ruusbroec. Leiden: Brill, 2014, Brill's Companions to the Christian Tradition 51.

Schrijven in commissie (2013)

​Patricia Stoop, Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510). Hilversum: Verloren, 2013, Middeleeuwse Studies en Bronnen 127.

Hadewijch: Liederen (2009) - en vertalingen

​Veerle Fraeters, Frank Willaert (red.), m.m.v. Louis Peter Grijp, Hadewijch: Liederen (incl. 4 CD's). Groningen: Historische Uitgeverij, 2009.

Deze editie van de Liederen van Hadewijch is in meerdere talen vertaald:

 • Duits - Hadewijch: Lieder (Berlijn: De Gruyter, 2016), ertaald door Rita Schlussemann.
 • Frans - Hadewijch d'Anvers: Les chants (Parijs: Albin Michel, 2019), vertaald door Daniel Cunin.
 • Hongaars - Hadewijch: Dalok (Parijs: L'Harmattan, 2016), vertaald door Anikó Daróczi en Zsuzsa Rakovszky.
 • Spaans (Mexico) - Hadewijch de Amberes: Canciones (Liederen), (Ciudad de México: Editiones El Tucan de Virginia / Universo Literario S. C, 2021), vertaald door Stefaan van den Bremt.

Sinds het najaar van 2016 zijn de Liederen op onze website te beluisteren.

Repertorium van Middelnederlandse preken (2003-2008)

 • Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop, Repertorium of Middle Dutch sermons in manuscripts from before 1550, dl. 1-3 - Leuven: Peeters Publishers, 2003.
 • Daniël Ermens & Willemien van Dijk, Repertorium of Middle Dutch sermons in manuscripts from before 1550, dl. 4-7 - Leuven: Peeters Publishers, 2008.

De ornatu spiritualium nuptiarum (2004)

​Jan van Ruusbroecs Die geestelike brulocht werd in het Latijn vertaald in de veertiende eeuw door Ruusbroecs confrater Willem Jordaens, en geëditeerd door Kees Schepers en Bernard Desoer in 2004.

Kees Schepers (ed.), De ornatu spiritualium nuptiarum. Turnhout: Brepols, 2004, Corpus Christianorum: continuatio mediaevalis 207.