Het Ruusbroecgenootschap kent een lange onderzoekstraditie. Veel publicaties van voormalige medewerkers (zoals Jozef Van Mierlo, Albert Ampe of Paul Mommaers) hebben nog geen belang ingeboet. Het is onmogelijk om al het onderzoek aan het Ruusbroecgenootschap sinds de oprichting op te lijsten. Daarom hebben we besloten het overzicht te beperken tot ons onderzoek sinds 2000. Dit overzicht van recent onderzoek toont de brede waaier aan expertise die bij het Ruusbroecgenootschap aanwezig is, en het aantal jonge onderzoekers dat er werkt, geeft duidelijk de dynamiek van het onderzoeksinstituut weer.

Bij het groeperen van ons onderzoek moesten keuzes worden gemaakt. Hierdoor kan het lijken of bepaalde onderwerpen ontbreken:


  • Vrouwelijk auteurschap: zie Preken, Mystiek
  • Het geestelijke lied: zie Devotionele literatuur
  • Moderne Devotie: zie Devotionele literatuur


De ontwikkeling van nieuwe concepten (zoals de zestiende-eeuwse mystieke renaissance), nieuwe benaderingen van het materiaal (zoals computationele stylometrie of paratextuele analyse) en nieuwe ideeën (zoals 'schrijvende zusters') zullen de komende jaren in belang toenemen.