Side header image

De School Uitgedaagd - startsymposium

De  Antwerp School of Education is een ambitieus project met een passie voor onderwijs. Tijdens het startsymposium, in 2016,  duidden de sprekers actuele maatschappelijke thema’s, legden linken met de (secundaire) onderwijscontext en bepaalden de uitdagingen voor de Antwerp School of Education.

Brigitte Vermeersch, VRT-journalist, leidde het symposium in goede banen. Volgende thema’s kwamen aan bod:

Thema's

Radicalisering bij jongeren

  • prof. dr. Herman Van Goethem (historicus en jurist Universiteit Antwerpen, tevens rector elect)
  • Sofie Scholliers (projectleider radicalisering groepsgerichte aanpak, dienst Samen Leven Stad Antwerpen) en Koen Boudewijns (diensthoofd Jeugdinterventie Stad Antwerpen)

Inclusief werken op school

  • Gerd Van den Broeck (directeur APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen)
  • Ingrid Adriaensen  (leerlingenbegeleider Sint-Ursula-Instituut Lier)

Armoede en onderwijs

  • prof. dr. Bea Cantillon (directeur Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck)
  • Sigrid Blom en Evelien Saris (leerkrachten Stedelijk Lyceum Offerande)

De aantrekkelijkheid van het lerarenberoep

  • Marianne Coopman (‎algemeen secretaris Christelijk Onderwijzersverbond)
  • Roel Buisseret (directeur GO! De Scheepvaartschool Cenflumarin)

Slotwoord: de School van de toekomst

  • prof. dr. Ann De Schepper (voorzitter Antwerp School of Education)

Verslag

Contact

Mia Bernaerts Stadscampus - Ve35
Ve35.001
Venusstraat 35
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 45 08
mia.bernaerts@uantwerpen.be

Contact

Ann Aerts Stadscampus - Ve35
Ve35.003
Venusstraat 35
2000 Antwerpen
Tel. 03 265 54 53
ann.aerts@uantwerpen.be